ILINK เปิดคลังสินค้า “R&D Center” ต้อนรับกลุ่มนักลงทุน

อินเตอร์ลิงค์ฯ เปิดบ้าน ! พานักลุงทนเยี่ยมชม สร้างความเชื่อมั่น พร้อมให้ข้อมูลธุรกิจ และร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจให้เห็นภาพชัดในทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน นำพาสู่การเป็นพันธมิตรที่ดีแก่กัน

Advertisement

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และผู้นำเข้า และค้าส่งอุปกรณ์เครือข่ายส่งสัญญาณ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2530 ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยี ตามอุดมการณ์ของผู้ก่อตั้งที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศ

โดยปัจจุบันเรียกเป็น กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ (The Group of Interlink) เนื่องจากมีทั้งบริษัทลูก และบริษัทย่อย ที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โดยเสริมประโยชน์ซึ่งกันและกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ และพันธกิจ อินเตอร์ลิ้งค์ นัมเบอร์วัน เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน และยังได้ก่อตั้งมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม ด้วยการระดมจิตอาสาไปพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมเยาวชนให้เป็นคนดี เพื่อสังคม และประเทศชาติอีกด้วย

สำหรับการจัดงาน “INTERLINK Communication Company Visit” พานักลงทุนเยี่ยมชม R&D CENTER และศูนย์กระจายสินค้า นับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการพัฒนาที่สอดรับไปกับความก้าวล้ำของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 66 คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะทีมผู้บริหาร พนักงาน บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมเดินทางพานักลงทุนเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้า ระบบ Logistics และ LAB (R&D Center) ณ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าหลักขนาดใหญ่ของกลุ่มธุรกิจสายสัญญาณ (Distribution Center) ที่มีบริการส่งฟรีทั่วไทย และนโยบาย “คุณสั่ง เราส่ง” เป็นบริการที่ครอบคลุม และรวดเร็วให้กับลูกค้าทั่วประเทศ พร้อมกับพาชมห้องปฏิบัติการทดลอง LAB เป็นห้องทำ Research เกี่ยวกับงานด้านโครงข่ายสายสัญญาณไว้สำหรับรองรับเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงพาชม ศูนย์สำรองข้อมูล อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (DATA Center) ของกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งบริษัทฯ ได้ต่อยอดธุรกิจนำเอาประโยชน์ของการมีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ทั่วประเทศมาเป็นจุดขาย และเป็นศูนย์สำรองข้อมูลฯ ที่สร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบความปลอดภัยที่รัดกุม ตามมาตรฐาน Tier 3 Standard ให้บริการร่วมกับผู้ออกแบบศูนย์ข้อมูลที่มีประสบการณ์ รวมทั้งปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพื่อให้ ดาต้า เซ็นเตอร์ มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งานสูงสุด

โดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการการันตีถึงความพร้อมด้านคุณภาพขององค์กร และแสดงถึงจุดยืนด้านศักยภาพธุรกิจที่เติบโต อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ตามปฏิญญาที่ตั้งมั่น “สินค้าคุณภาพ ราคาถูกกว่า และบริการที่ดีกว่า” ส่งผลทำให้ทุกธุรกิจในเครือฯ ยังคงประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งมั่นไว้ ตลอดจนการมีสินค้าที่มากพอ สำหรับรองรับการขยายตัวเพิ่มของเศรษฐกิจ ทั้งใน และต่างประเทศที่เติบโตมากขึ้นหลังจากฝ่าวิกฤตการณ์โลก รวมถึงเป็นผลต่อเนื่องมาจากความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีให้กับ การบริการ สินค้า และอุปกรณ์ LINK AMERICA และ GERMAN RACK ที่ใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพ ตอบโจทย์ ตรงจุด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้มีรายได้เพิ่มทวีคูณ และสามารถขยายฐานลูกค้าได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นับเป็นการตอกย้ำถึงการขับเคลื่อนธุรกิจ และการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมอัจฉริยะที่ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งทำให้มั่นใจอย่างสูงว่า ทุกธุรกิจในเครือกลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ จะสามารถสร้างยอดขาย และทำกำไรเติบโตทุกไตรมาส พร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในระยะยาวอีกด้วย นับเป็นการเสริมทัพธุรกิจให้แข็งแกร่ง พร้อมขึ้นแท่นเป็น The No. 1 ครองตลาดด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต