นายทหารรุ่นเก๋าทัวร์บุญทอดผ้าป่าวัดญาณเสน

ชมรมนายทหารอาวุโส กองบัญชาการ กองทัพไทย นำโดย “พลอากาศเอก ชาญชัย ชาญชิดชิงชัย” นำพาสมาชิกทัวร์บุญทอดผ้าป่า ณ วัดญาณเสน ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี โดยมีพระครูสันติญาณประยุต (เจ้าอาวาส) วัดญาณเสน เป็นประธานในการรับผ้าป่า แล้วถือโอกาสนี้เป็นการทำบุญครบรอบวันเกิดของท่านประธานชมรมนายทหารอาวุโส พลอากาศเอก ชาญชัย ชาญชิดชิงชัยอีกด้วย ทั้งนี้ได้ยอดรวมถวายผ้าป่าทั้งสิ้น 51,000บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

Advertisement

จากนั้นได้นำสมาชิกเที่ยวชมปราสาทนครหลวง อ.นครหลวง ซึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ทรงให้ช่าง จําลองแบบจากปราสาทศิลาพระนครหลวงในกรุงกัมพูชา มาสร้างเป็นปราสาทก่ออิฐ ถือปูน ใช้ทรงประทับแรมระหว่างการเสด็จไปนมัสการรอยพระพุทธบาท สระบุรี และ เสด็จไป ลพบุรี เชิญท่านสมาชิก สักการะรอยพระพุทธบาทสี่รอย บน มณฑป ของปราสาทนครหลวงพร้อมชมความสวยงาม

โดยรอบของปราสาทนครหลวง หลังจากนั้นได้นำสมาชิกออกเดินทางสู่วัดตะโก อ.ภาชี นำท่านชมพระมหาธาตุเจดีย์ปาสาทิโก ออกแบบ โดยศิลปิน แห่งชาติด้านสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นองค์เจดีย์สองชั้น ชั้นล่างห้องโล่งกว้าง พื้นที่วางโลงแก้ว บรรจุสรีระสังขารหลวงพ่อรวย ที่ไม่เน่าเปื่อย ให้ประชาชนมากราบไหว้ และมีประติมากรรมรูปเหมือนหลวงพ่อรวย

พร้อมภาพปักขนาดใหญ่ สวยงาม ชั้นที่สองประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและรูปหล่อ พระบูรพาจารย์หลายองค์ พร้อมนำชมโดยรอบวัดตะโก

พร้อมทั้งยังได้นำสมาชิกเที่ยวชมพุทธสถานในบริเวณใกล้เคียงอีกหลายแห่งก่อนจะกลับพาคณะไปจับจ่ายตลาดนัดครูจันทร์เพ็ญ ณ บริเวณข้างวัดเขียนลาย หมู่ 4 ต บ้านแพรก อ บ้านแพรก จ พระนครศรีอยุธยา บริหารงาน โดย ร.ต.โสภณ สาสกุล โทร 0818070801