ก้าวไกลคว้าเก้าอี้ประธานสภา!!เพื่อไทยหลีกทาง”ภูมิธรรม”ย้ำให้พรรคอันดับหนึ่ง รอกกต.ประกาศผล!

ลงตัวแล้วเก้าอี้ประธานสภาฯ ระหว่างพรรคก้าวไกลและเพื่อไทย “ภูมิธรรม”ย้ำ ถอยให้พรรคอันดับหนึ่ง รอแค่กกต.ประกาศผลอย่างเป็นทางการ 

Advertisement

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง ตำแหน่งประธานสภา ซึ่งเป็นข้อถกเถียงที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ ที่เป็นตำแหน่งที่ทั้งพรรค พท.และพรรคก้าวไกล  มีความประสงค์ ว่า “ทาง พรรค พท.ยืนยันหลักการเดิมมาโดยตลอดว่าเมื่อพรรคก้าวไกลได้ประมุขฝ่ายบริหารแล้ว พรรค พท.ควรได้ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ แต่เพื่อให้ได้ข้อยุติและไม่เกิดปัญหากับทั้งสองพรรค พรรค พท.จึงมีจุดยืนและข้อสรุปของพรรคต่อกรณีประธานสภาดังนี้

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (กลาง)

1.เราเห็นชอบในหลักการว่าพรรคอันดับ 1 จะทำหน้าที่ประธานสภา 2.เนื่องจากพรรคอันดับ 1 และ 2 มีจำนวนใกล้เคียงกันมาก ดังนั้นตำแหน่งรองประธานสภาทั้ง 2 คน จึงควรเป็นคนของพรรคลำดับ 2 และ 3.รายละเอียดการประสานงานต่างๆ จะเป็นวาระของคณะทำงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป โดยตัวแทนของ 2 พรรคควรหารือกัน อย่างไรก็ตาม ต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลการเลือกตั้งและการประกาศรับรอง ส.ส.อย่างเป็นทางการก่อน ตัวแทนของ 2 พรรคการเมืองจะหารือกันเพื่อสรุปให้เกิดความชัดเจนต่อไป