คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี 66

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566”

Advertisement

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566” โดยมี ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมบรรยายและให้ความรู้ รวมทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร พร้อมด้วยรุ่นพี่ ชั้นปีที่ 2 และ 3 คณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 66 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์

โดยจัดกิจกรรมบูรณาการพร้อมกันกับวิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานครนายก และลำปาง เข้าร่วมพร้อมกันทางระบบ Zoom พิเศษสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปสามารถรับชมได้ผ่านทาง FB LIVE: EDUSuandusitบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น