พช. ชวนช้อป “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้” บน Shopee

พช. หนุน “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้” เสริมแกร่ง OTOP ขายออนไลน์ จับมือ Shopee เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมต่อเนื่อง พลิกฟื้นฝ่าวิกฤต เดินหน้าพัฒนาช่องทางการตลาด เรียนรู้เทคนิคการขายใหม่ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อเติบโตอย่างเข็มแข็งและยั่งยืน
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงานกับภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงาน “โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP) ที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง ด้วยการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ
นายอรรษิษฐ์ กล่าวต่อว่า ผลการดำเนินงานด้าน OTOP ที่ผ่านมา มีความเป็นรูปธรรม สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชนชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี อาทิ OTOP Midyear ช่วงกลางปี หรือ OTOP City ช่วงปลายปี แต่ละงานมียอดขายหลายร้อยล้านบาท แต่จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระบาด ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมในเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนในท้องถิ่นทั่วประเทศ ทำให้ขาดรายได้ในการดำเนินชีวิต ทั้งยังส่งผลต่อการผลิตและการพัฒนาคุณมาตราฐานของผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำ “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้” ในครั้งนี้ต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดก่อนหน้า ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจทั้งจากผู้ประกอบการที่ทยอยเข้าร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพผ่านช่องทางการตลาดที่สอดคล้องกับยุคสมัย รวมทั้งเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่สามารถร่วมสนับสนุนสินค้า OTOP ผ่านช่องทางออนไลน์
“โครงการนี้กรมฯ ได้ร่วมมือกับ Shopee แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดี จัดทำแคมเปญส่งเสริมการขาย ต่อเนื่องแคมเปญละ 30 วัน ระหว่างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน 2566 โดยได้เชิญชวนผู้ประกอบการโอทอปทั้งที่มีร้านอยู่เดิม และร่วมเปิดร้านค้าออนไลน์ใหม่บน Shopee เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยให้มีศักยภาพในการแข่งขันไปพร้อมกัน มีการคัดเลือกสินค้า OTOP ที่มีความหลากหลาย จัดบุคลากรของกรมฯ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำการเปิดและบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ ถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้ในการพัฒนาช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย พร้อมส่วนลดสำหรับผู้สนใจร่วมสนับสนุนสินค้าโอทอปออนไลน์ด้วย  โดยขณะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วกว่า 1,000 ราย ผู้ประกอบการ OTOP ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ และน้องประชาชนทั่วประเทศสามารถเลือกชมเลือกซื้อสินค้าโอทอป ผ่านช่องทางออนไลน์ได้จากแคมเปญบนแพลตฟอร์มช้อปปี้ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ”  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวเชิญชวน
ด้าน ผู้แทนช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่างเป็นทางการรายแรกที่ได้ร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้” ได้จัดทำแคมเปญพิเศษถึง 6 แคมเปญ และจะอยู่ในช่วงที่แพลตฟอร์มมีกิจกรรมส่งเสริมการขายพิเศษทุกเดือน อาทิ 6.6, 7.7, 8.8, 9.9, 10.10 และ 11.11 ที่ผู้ใช้แพลตฟอร์มรู้จักกันเป็นอย่างดี โดยความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับพันธสัญญาของช้อปปี้ในการเดินหน้าส่งเสริมการฟื้นตัวของร้านค้าและผู้ขาย เพื่อช่วยให้ร้านค้าและผู้ขายสามารถเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ ด้วยศักยภาพของแพลตฟอร์มช้อปปี้ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานในทั่วประเทศ จึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันและเสริมศักยภาพให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตรูปแบบใหม่และสร้างธุรกิจให้แข็งแรงและเติบโตได้ในระยะยาวต่อไป
ทั้งนี้แคมเปญ “OTOP Amazing Grand Sale” ซึ่งเป็นแคมเปญแรกของโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2565 บนแพลตฟอร์ม Shopee โดยผู้สนใจสามารถติดตามและสั่งซื้อได้ที่ https://shopee.co.th/otop หรือ พิมพ์คำว่า OTOP หรือ โอทอป ในช่องค้นหาในแพลตฟอร์ม Shopee ได้ตลอดทุกวัน 24 ชม. พร้อมรับวอยเชอร์ส่วนลดพิเศษ 15% (หรือพิมพ์โค้ด OTOP15) ได้ตลอดแคมเปญ