สสส.ชู 31 พฤษภาคม “วันงดสูบบุหรี่โลก” เชิญชวนคนรัฐสภาเลิกสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 “วันงดสูบบุหรี่โลก” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย คณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) และคณะอนุกรรมการ ร่วมจัดกิจกรรมสื่อสารรณรงค์ “บุหรี่….มีสารพิษ เสพติดอันตราย” เพื่อกระตุ้นเตือนให้ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่ และได้ตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจากการสูบบุหรี่ที่มีสารพิษจากควันบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดโรคร้ายต่อตนเองและคนรอบข้างอย่างไม่รู้ตัว

Advertisement

โดย สสส.และภาคีเครือข่ายได้เดินรณรงค์เชิญชวน ลด เลิก สูบบุหรี่ ทั่วบริเวณสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ส.ผ.) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ส.ว.) สถานีโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ตลอดจนห้องอาหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ห้องอาหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมแจกชุดความรู้ อาทิ คู่มือชวนคนที่คุณรักเลิกบุหรี่, คู่มือจับเท็จข้ออ้างและคำลวงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า , คู่มือ 9 สาเหตุที่ทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้าม , คู่มือหักดิบ มั่นใจเลิกได้ไว ไม่ยากอย่างที่คิด , โบชัวร์ กฎหมาย ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า, สติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่ เป็นต้น โดยแจกชุดความรู้ให้กับผู้บริหาร บุคลากร ผู้เข้ามาใช้บริการ ผู้ประกอบการภายในอาคารรัฐสภา โดยนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้ สสส.ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการโทษของควันบุหรี่มือสามจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า การเลิกบุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพ และการเลิกบุหรี่ตั้งแต่ยังไม่เริ่ม วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลกระทบจากการสูบบุหรี่ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ กิจกรรมเขียน “คำขวัญ” เชิญชวนให้เลิกสูบบุหรี่ อาทิ “บุหรี่มีพิษร้าย ทำลายคุณและครอบครัว” , “สูบไม่ดี สูบบุหรี่ไฟฟ้ายิ่งไม่ดี มีโทษมหันต์” , “รักตัวเอง รักครอบครัว ไม่สูบบุหรี่นะคะ” ฯลฯ พร้อมรับชุดความรู้และของที่ระลึก นอกจากนี้ภายในงานยังได้แนะนำช่องทางปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่พร้อมทั้งมีลูกอมเลิกบุหรี่ให้ทดลองอีกด้วย