ชมรมนายทหารอาวุโสวางพวงมาลาบิดากองทัพอากาศ

ชมรมนายทหารอาวุโส กองบัญชาการ กองทัพไทย นำโดย “พลอากาศเอก ชาญชัย ชาญชิดชิงชัย”นำพาสมาชิก เที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง อาทิเช่น กำแพงเพชร สุโขทัย พร้อมนำเชิญเหล่าสมาชิกร่วมสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของเมืองไทย ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร กราบรอยพระพุทธบาท ที่แหล่งโบราณคดีเขาสมอแครงเป็นชุมชนโบราณตั้งแต่สมัยพุทธกาล

Advertisement
พระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแคลง

นอกจากนี้ พลอากาศเอก ชาญชัย ชาญชิดชิงชัย ยังได้เยี่ยมชม กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถือเป็นบ้านเก่าเพราะท่านเคยเป็นผู้บังคับการกองบินท่านแรกของ กองบิน 46แห่งนี้ โดยมี นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน 46 เป็นประธานในการต้อนรับ ร่วมกับ น.อ.ณวรุณ ดีมา รอง ผบ.บน.46 น.อ.นรกิตติ์ ผลพิบูลย์ เสธ.บน.46 และน.ท.พรชัย วัฒนปราณี หน.ผยก.บก.บน.46 อย่างสมเกียรติ

และนอกจากการเยี่ยมชมแล้ว พลอากาศเอก ชาญชัย ชาญชิดชิงชัย ยังนำเหล่าสมาชิกของชมรมร่วมวางพวงมาลา เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ”จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ”อีกด้วย

จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ ท่านทรงทำนุบำรุงส่งเสริมกิจการบิน ทั้งในกิจการทหารและกิจการพลเรือน ทรงวางรากฐานแนวทางเสริมสร้างกำลังทางอากาศของประเทศไทยอย่างจริงจัง จนกระทั่งได้มาเป็นกองทัพอากาศในปัจจุบัน กองทัพอากาศไทยได้ยกย่องถวายพระเกียรติพระองค์ไว้ว่าเป็น “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย”