เตือนห้ามสูบกัญชาก่อเหตุรำคาญ คุมเข้มงาน “KHAOSAN 420″กรมอนามัยลงพื้นที่ถนนข้าวสาร

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่คุมเข้ม “ถนนข้าวสาร” หลังมีการเตรียมจัดงาน KHAOSAN 420 Cannabis Day Showcase 2023 ยันไม่พบการจัดกิจกรรมดังกล่าว เตือนห้ามจัดให้มีการสูบกัญชาในสถานประกอบกิจการ หรือรวมกลุ่มกันสูบกัญชาในที่หรือทางสาธารณะก่อเหตุรำคาญ

Advertisement

น.พ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา
เป็นวันกัญชาโลก ส่งผลให้ประชาชนมีความกังวลว่าจะมีการจัดงานรวมตัวกันเพื่อสูบกัญชาเลียนแบบต่างประเทศ
กรมอนามัย จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองกฎหมาย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย พร้อมด้วย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่ถนนข้าวสาร เพื่อติดตามและเฝ้าระวังงานจัดงาน KHAOSAN 420 Cannabis Day Showcase 2023 ที่คาดว่าจะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันกัญชาโลก และมีการเชิญชวนให้ผู้มาร่วมงานมีการสูบกัญชา
ในที่สาธารณะ

น.พ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าไม่มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว เจ้าหน้าที่กรมอนามัยจึงได้ให้คำแนะนำ
แก่สถานประกอบกิจการที่มีการจำหน่ายกัญชาให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยห้ามจัดให้มีการสูบกัญชาในสถานประกอบกิจการ รวมทั้งควบคุมกำกับดูแลไม่ให้
มีการสูบกัญชาส่งกลิ่นเหม็นและควันก่อเหตุรำคาญ หากพบผู้ก่อเหตุรำคาญ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการออกคำแนะนำ และออกคำสั่งเป็นหนังสือตามมาตรา 27 กรณีก่อเหตุรำคาญเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ หรือออกคำสั่งตามมาตรา 28 กรณีก่อเหตุรำคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน
เพื่อให้ผู้ก่อเหตุหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุรำคาญ

โดยอัตราโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระวางโทษจำคุกไม่ เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งหากประชาชนพบเห็นการกระทำดังกล่าว สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทันที” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว