ใหญ่คับเมืองคอน!จับบ่อนไก่ชน เปิดเล่นวันพระ เอี่ยวนักการเมือง”บ้านใหญ่”สั่งสื่อห้ามลงข่าวแบบนี้มีใครกล้าแตะมั้ย?

ไม่ใหญ่จริงทำไม่ได้!! จับบ่อนไก่ชนเมืองคอน เปิดเล่นวันพระ คาดนักการเมือง “บ้านใหญ่” มีเอี่ยว ทั้งวิ่งเต้นประกันตัว ขอเคลียร์ผู้ใหญ่ ห้ามสื่อเผยแพร่ข่าว ใหญ่พอมั้ยหละ? 

Advertisement

ชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การอำนวยการของ นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าจับกุมการเล่นการพนันชนไก่โดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณสวนปาล์ม ข้างบ้านเลขที่ 43/1 หมู่ที่ 2 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว ได้แสดงตัวเข้าจับกุมผู้กระทำผิดเล่นพนันชนไก่โดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน  20 ราย  ก่อนส่งตัวดำเนินคดีตามที่กฎหมายกำหนด โดยฝ่ายปกครองในพื้นที่กลับไม่ทราบเรื่องว่ามีการลักลอบเล่นพนันชนไก่เกิดขึ้นภายในพื้นที่

ขณะเดียวกันในระหว่างการยื่นประกันตัวนั้น ปรากฏว่าได้มีนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่อ.ร่อนพิบูลย์ ได้แสดงตัวขอประกันตัวผู้กระทำผิด โดยทำการข่มขู่เจ้าพนักงานตำรวจผู้รับผิดชอบคดี ขอให้เร่งจัดการตามขั้นตอนตามโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้แหล่งข่าวยังได้รายงานว่า นักการเมืองท้องถิ่นระดับจังหวัดได้วิ่งเต้นขอเคลียร์ผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบ เพื่อขอให้ละเว้นการจับกุมการพนันชนไก่ที่เกิดขึ้น โดยห้ามมิให้เผยแพร่ข่าวต่อสาธารณะ และขอความร่วมมือสื่อมวลชนท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ให้เผยแพร่ข่าวการจับกุมดังกล่าว จึงเป็นที่น่าสังเกตุว่าบ่อนการพนันชนไก่ที่ลักลอบเปิดนั้นมีความเกี่ยวพันกับนักการเมืองท้องถิ่นหรือไม่

อย่างไรก็ตามการจับกุมในครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ต้องการปราบปรามการพนันผิดกฎหมายในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่มีนักการเมืองระดับจังหวัดและระดับประเทศเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง

โดยเฉพาะบ่อนการพนันชนไก่ที่เปิดให้มีการเล่นพนันชนไก่ในวันพระ ซึ่งผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. 2552 โดยกำหนดให้สถานที่เล่นต้องมิดชิดไม่เปิดเผย อย่าให้บุคคลภายนอกหรือเยาวชนแลเห็น ห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันซึ่งเป็นการทรมานสัตว์ โดยเฉพาะการจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ โดยไก่ที่ชนมีการเสริมแต่งเดือยหรือดำเนินการอื่นใดซึ่งมิได้เป็นไปตามธรรมชาติของไก่ ให้อนุญาตเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน เดือนหนึ่ง ห้ามเกิน 3 วัน และจะต้องไม่ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา