กรมการค้าภายใน นำผู้ประกอบการซื้อกระเทียม จ.เชียงใหม่ ดันราคาตลาดขยับทันที

กรมการค้าภายในนำผู้ประกอบการลงพื้นซื้อกระเทียมจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณ 150 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 21 บาท ส่งผลให้ราคาในท้องตลาดขยับเพิ่มขึ้นทันที คาดราคาจะดีขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งฤดูการผลิต

Advertisement

นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ประสานผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อกระเทียมสดจากกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกกระเทียม หมู่ 12 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใหญ่ที่มีศักยภาพในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณ 150 ตัน ในราคานำตลาด กิโลกรัมละ 21 บาท ส่งผลให้ราคารับซื้อกระเทียมสดในท้องตลาดปรับตัวขึ้นตามทันที และราคาสูงกว่าปีที่แล้วที่อยู่ที่เฉลี่ยกิโลกรัมละ 21-22 บาท ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยกรมฯ ยืนยันว่าจะเดินหน้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลราคาให้กับเกษตรกรอยู่ในระดับสูงตลอดทั้งฤดูกาลผลิตปีนี้

นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

ทั้งนี้ กรมฯ ยังพบว่า ปัจจุบันตลาดรองรับผลผลิตพืช 3 หัว ทั้งร้านอาหาร โรงแรม สถานบริการต่าง ๆ มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น เพื่อใช้ทำอาหารบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งได้รับผลดีจากการเดินทางท่องเที่ยว และจากการเปิดประเทศ ทำให้การท่องเที่ยวมีความคึกคักเพิ่มมากขึ้น โดยกรมฯ จะประสานให้ผู้ประกอบการกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความต้องการพืช 3 หัว เข้าไปรับซื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยระบายผลผลิตให้กับเกษตรกร และมั่นใจว่าผลักดันให้ราคาสูงขึ้นต่อไป

ก่อนหน้านี้ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการ “อมก๋อยโมเดล” ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ โดยได้จัดให้มีพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐาน และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรับซื้อพืช 3 หัว (หอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม) ปี 2566 ในราคานำตลาด ตั้งแต่ต้นฤดูกาลผลิต ภายใต้โครงการ “ขับเคลื่อนการบริหารจัดการพืช 3 หัว อมก๋อยโมเดล @เชียงใหม่” โดยผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายภาคเอกชน 16 ราย ประกอบด้วย ผู้รวบรวม ผู้ส่งออก ตลาดกลาง อาทิ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดศรีเมือง และตลาดล้านเมือง ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง อาทิ แม็คโคร โลตัส บิ๊กซี เดอะมอลล์ และท็อปส์ สถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง อาทิ พีที พีทีที สเตชั่น บางจาก และเชลล์ เข้ารับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกร จำนวน 23 กลุ่ม ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน และศรีสะเกษ ปริมาณรับซื้อรวม 22,800 ตัน กระเทียม 8,000 ตัน หอมหัวใหญ่ 7,300 ตัน หอมแดง 7,500 ตัน

โดยผลจากการที่ กรมการค้าภายในประสานผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลผลิตพืชสามหัวมาตั้งแต่ต้นฤดูกาล ส่งผลให้ราคาพืช 3 หัว ราคาท้องตลาดดีขึ้นกว่าปีที่แล้วมาก โดยกระเทียมสดอยู่ที่กิโลกรัมละ 21 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 50 หอมหัวใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ 16 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 และหอมแดงสดกิโลกรัมละ 13 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37

ทั้งนี้ กรมฯ จะติดตามและประเมินสถานการณ์การผลิต ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามสถานการณ์เป็นระยะ และเตรียมพร้อมดำเนินการรับมือด้านปริมาณและราคาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ตามนโยบายของนายจุรินทร์ เพื่อดูแลพี่น้องเกษตรกรให้สามารถขายสินค้าเกษตรได้ในเกณฑ์ดีตลอดฤดูกาล สำหรับประชาชนและเกษตรกร หากพบเห็นการจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ