WHAUP แต่งตั้ง อันเดอร์ไรท์ กำหนดช่วงราคา IPO เบื้องต้นที่ 25.25 – 26.25 บาทต่อหุ้น

นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ( กลาง ) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (กลางซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA Group) มร.เดวิด นาร์โดน (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และการลงทุนต่างประเทศ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) นายวิเศษ จูงวัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ เพาเวอร์ (WHAUP) ร่วมด้วย นางสาววีณา เลิศนิมิตร (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทน บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมลงนามในพิธีแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ เพาเวอร์ “WHAUP” โดยกำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้น IPO เบื้องต้นที่หุ้นละ 25.25 – 26.25 บาทต่อหุ้น เตรียมเปิดจองหุ้น IPO ระหว่างวันที่ 22 – 24 และ 27 – 28 มี.คนี้ และ พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเดือนเมษายนนี้

Advertisement