6 ก.พ.วันมวยไทยร่วมรำลึกบรรพชนพร้อมประกาศศักดาศิลปการต่อสู้ป้องกันตัวที่ดีสุดแขนงหนึ่งของโลก

6 ก.พ.ประกาศศักดิ์ดา “วันมวยไทย” ประกาศก้องไปทั่วโลก ร่วมรำลึกถึงบรรพชนมวยไทย และสมเด็จพระเจ้าเสือ พระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านมวยไทย

Advertisement

เพราะมวยไทย มีความสำคัญมาต้้งแต่ในอดีต และเป็นการต่อสู้ป้องกันตัว ของชนชาติไทยมาตั้งแต่โบราณ ปรากฏในประวัติศาสตร์และพงศาวดารมาทุกยุคทุกสมัย เป็นการใช้อาวุธของร่างกาย 9 อย่าง หรือที่เรียกว่า นวอาวุธ ได้แก่ มือ 2/เท้า 2/ เข่า 2/ ศอก 2 และศีรษะ 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เก่าแก่ประเภทหนึ่งของโลก และในปัจจุบันได้รับการยอมรับและโด่งดังไปทั่วโลก จนล่าสุดได้เป็นกีฬาที่จะบรรจุเข้าสู่กีฬาโอลิมปิค ปี 2028 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนมวยไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ซึ่งจะเป็นมาตรการสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในคุณค่าการยกย่ององค์ความรู้และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ

นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับภาคเอกชนที่ดำเนินการเกี่ยวกับมวยไทย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีมติเป็นเอกฉันท์ในการร่วมกันผลักดันให้มีการสถาปนาวันมวยไทยขึ้น โดยได้พิจารณาจากข้อเสนอต่างๆ อย่างรอบคอบ ซึ่งในที่สุดได้เห็นชอบให้วันขึ้นเสวยราชสมบัติของ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) คือ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ เป็นวันมวยไทย (วันเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติตรงกับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2245) เนื่องจากมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏชัดเจน

“สมเด็จพระเจ้าเสือ” ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านมวยไทย ทำให้มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีชื่อเสียง รวมทั้งยังทรงผลักดันการชกมวยไทยให้เป็นที่แพร่หลายจนมีระบบการคัดเลือกชาย ฉกรรจ์มาฝึกมวยไทยในราชสำนัก และทรงเป็นพระอาจารย์ด้วยพระองค์เอง ส่งผลให้ในยุคนั้นมีนักมวยที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ นายขนมต้ม พระยาพิชัยดาบหัก

สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ)

สมเด็จพระเจ้าเสือ เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ คือ เป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวที่เสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชน

และยังเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีความสามารถเกี่ยวกับมวยไทยมาก ทรงคิดท่าแม่ไม้ ไม้กลมวยไทยขึ้นมาเป็นแบบฉบับเฉพาะพระองค์ เรียกว่า “มวยไทยตำรับพระเจ้าเสือ” และได้รับการถ่ายทอดเป็นตำรามวยไทยให้แก่คนรุ่นหลังจนถึงทุกวันนี้

นอกจากนี้ยังเป็นพระมหากษัตริย์ที่ใช้ศิลปะมวยไทยในการปกป้องราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติ ในการนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 กำหนดให้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันมวยไทย”

ภาพจากภาพยนตร์ “ทองดีฟันขาว” ที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2560

และล่าสุดกองทัพบกได้จัดงานวันมวยไทย ขึ้นที่อุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในชื่องานมวยไทยเฟสติวัล โดยจะมีไฮไลท์มนวันที่ 6 ก.พ.นี้ จะมีกิจกรรมการรรำไหว้ครูมวยไทยครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 5,000 นายคน และจะมีการบันทึกกินเนสบุ๊คเวิรลด์เรคคอร์ด นำทัพโดยนักมวยไทยชื่อก้องโลก บัวขาว บัญชาเมฆ หรือ ร.ท.สมบัติ บัญชาเมฆ ซึ่งในงานนี้จะเป็นการเทิดทูนบรรพชนมวยไทย และประกาศศักดาความเป็นมวยไทย ที่เป็นสมบัติของชาติ และเป็นการต่อสู้ป้องกันตัวที่ดีที่สุดแขนงหนึ่งของโลก

 

ภาพจากเพจ

Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ)