การรถไฟฯแจงเตรียมEV on Train มาใช้ เพื่อลดมลพิษ หลังโซเชียลแพร่คลิปโดนรมควันในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

การรถไฟฯ พร้อมนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้โดยสาร มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อความสะดวกและความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้โดยสาร เดินหน้าหารถไฟ EV มาใช้ลดมลพิษหลังโซเชียลเผยแพร่คลิปควันโขมง

Advertisement

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟฯ ได้เปิดให้บริการขบวนรถไฟทางไกลจำนวน 52 ขบวน มาให้บริการที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งเป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา และได้มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการจากผู้ใช้บริการในช่วงแรกนั้น

การรถไฟฯ ขอเรียนชี้แจงว่า นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้สั่งการให้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้โดยสารมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการในทุกมิติอย่างเร่งด่วน โดยมอบหมายให้ฝ่ายเกี่ยวข้องร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหา ทั้งในส่วนของรถจักร รถโดยสาร การขนส่งสัมภาระและผู้โดยสาร การตรวจสภาพรถ รวมถึง การจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารแนะนำการให้บริการ อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ในช่วงก่อนเปิดให้บริการทางการ การรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนการเดินรถ การเปลี่ยนถ่ายขบวนรถมาอย่างดี อย่างไรก็ตามระหว่างการเปิดให้บริการ ได้เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น โดยได้รับแจ้งจากฝ่ายการช่างกลว่า มีตู้โดยสารขบวนรถไฟเกิดชำรุด ทำให้ต้องสับเปลี่ยนตู้โดยสารกับขบวนรถอื่นๆ ส่งผลให้ขบวนรถเกิดความล่าช้ากว่ากำหนด อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในระยะยาว การรถไฟฯ กำลังดำเนินการผลักดัน เพื่อขอจัดหาตู้โดยสารใหม่ เพื่อนำมาให้บริการแก่ประชาชน และทดแทนตู้โดยสารเก่า ซึ่งมีอายุการใช้งานมายาวนาน

สำหรับกรณีที่ระบุว่า การรถไฟฯ ไม่ได้มีการแจ้งเตือนให้แก่ผู้โดยสารจนทำให้ขึ้นขบวนรถไม่ทันนั้น การรถไฟฯ ขอชี้แจงว่า การรถไฟฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแล อำนวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารแนะนำการให้บริการ และมีการประกาศผ่านทางเครื่องขยายเสียงตลอดเวลา และจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบว่า มีผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวขึ้นขบวนรถไม่ทันแต่ประการใด

ส่วนกรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์ เผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับป้ายข้างขบวนรถไฟที่มีข้อความตกหล่น การรถไฟฯ ขอน้อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และได้สั่งการให้ส่วนงานที่รับผิดชอบ เร่งดำเนินการแก้ไขแล้ว คาดว่าภายในสัปดาห์นี้ จะแก้ไขเสร็จทั้งหมด

ขณะที่กรณีเกิดคลิปปัญหาฝุ่นควัน บริเวณชานชาลา ขณะที่รถไฟเคลื่อนออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ นั้น การรถไฟฯ ขอชี้แจงว่า คลิปดังกล่าวเป็นชานชาลาชั้น 2 ของสถานี ซึ่งบริเวณชานชาลาสถานีจะมีเครื่องดูดอากาศหรือควันไอเสียออกจากชานชาลาและกลับมามีคุณภาพอากาศที่ดีโดยใช้เวลาไม่กี่นาที แต่ในอนาคตการรถไฟฯ มีแผนงานจะลดปัญหาการเกิดฝุ่นและควันอย่างยั่งยืน โดยจะนำหัวรถจักรพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถต้นแบบคันแรกในการพัฒนารถไฟระบบ EV on Train มาใช้ เพื่อลดมลพิษ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยการนำเทคโนโลยียานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (EV) แทนที่ยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของกระทรวงคมนาคม

ท้ายนี้ การรถไฟฯ ขอขอบคุณทุกๆ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งการรถไฟฯ จะนำข้อมูลต่างๆ เหล่านี้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนคนไทยทุกคนต่อไป และต้องขออภัยผู้โดยสารในความไม่สะดวกจากเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้