ข้าวหอมมะลิไทยเสียแชมป์ให้ผกาลำดวนของกัมพูชา!!อธิบดีกรมการข้าวย้ำต้องปฏิวัติทำนาทวงเบอร์1คืน(คลิป)

ข้าวไทยหอมมะลิเสียแชมป์ให้ผกาลำดวนของกัมพูชาต่อเนื่องหลายปี อธิบดีกรมการข้าวย้ำต้องปฏิวัติทำนาทวงเบอร์1 คืน เตรียมปฏิวัติการทำนาของไทย หลังข้าวหอมมะลิไทยโดนข้าวหอมมะลิกัมพูชาโคนแชมป์ในงาน The World’s Best Rice 2022 ในการประชุมข้าวโลก TRT ปีนี้ แต่ยังเชื่อไทยสามารถทวงแชมป์กลับมาได้ไม่ต้องกังวล …

Advertisement

หลังข้าวหอมมะลิพันธุ์ Phka Rumduol ของกัมพูชา ได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลก The World’s Best Rice 2022 ในการประชุมข้าวโลก TRT (The Rice Trader) ที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย โดย Phka Rumduol(ผกาลำดวน) เป็นข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีชนิดเมล็ดยาวที่เป็นที่นิยมในต่างประเทศ และเป็นหนึ่งในพันธุ์ที่ส่งออกภายใต้เครื่องหมายรับรอง “Angkor Malys” ที่ผ่านการพัฒนาและทดสอบมากว่า 10 ปีซึ่งก่อนหน้านี้ Phka Rumduol ได้รับรางวัลมาแล้ว 4 ครั้ง เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2012-2014 และอีกครั้งในปี 2018

ส่วนข้าวหอมมะลิของประเทศไทยเคยได้รับแชมป์โลกมากที่สุดในอาเซียนรวมแล้ว 7 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2009, 2010, 2014, 2016, 2017 และ 2020 – 2021 รองลงมาประเทศที่ได้แชมป์โลกคือกัมพูชา 5 ครั้ง เมียนมาและเวียดนามประเทศละ 1 ครั้งนอกจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่ชนะการแข่งขันนี้ 2 ครั้ง

ล่าสุดกลายเป็นประเด็นสงครามชิงแชมป์ข้าวในครั้งนี้ กลายเป็นความกังวลครั้งใหม่ของคนไทยและเกษตรกรไทย หลังข้าวผกาลำดวนจากกัมพูชาได้แชมป์ข้าวไปครอง เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวกับ SBN โดยสรุปว่า “ข้าวไทยยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดโลก แต่ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ตรงตามสายพันธุ์ ข้าวหอมมะลิในพื้นที่เนื่องจากปลูกกันมานาน จึงมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ซึ่ง 3 ปี เมล็ดพันธุ์ก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงกลับไปสู่สายพันธุ์ดั่งเดิม เรื่องนี้กรมการข้าวไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ทำหลายๆ โครงการรวมถึงโครงการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ สามารถมีเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างผลิตผลที่สู้กับข้าวในต่างประเทศได้

“ข้าวสายพันธุ์ไหนในโลกก็สู้ข้าวจากในประเทศไทยไม่ได้ แต่เนื่องจากที่ผ่านมาการทำนาของไทยไม่ค่อยปราณีตเท่าไหร่ ทำให้คุณภาพข้าวเสียไป วันนี้คงต้องหันมาส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรทำนาแบบประณีต ใช้สารเคมีให้น้อยลงแล้วหันมาใช้แนวทาง เกษตร แบบ BCG  โมเดล ใช้จุลินทรีย์ เพื่อให้เกิดสารอาหารในดินเป็นเกษตรอินทรีย์เพื่อให้คุณภาพข้าวฟื้นกลับมาอีกครั้ง และแน่นอนว่าไทยจะต้องทวงตำแหน่งแชมป์โลกข้าวของไทยคืนได้อย่างแน่นอน เรื่องนี้ไม่น่ากังวล วันนี้ต้องรีบดำเนินการไม่เช่นนั้นจะเสียเปรียบ วันนี้ต้องปฏิวัติการทำนา” อธิบดีกรมการข้าวกล่าว