มลพิษตามหลอนเมืองหลวง!! โฆษกกทม.เผยPM2.5มีแนวโน้มสูงขึ้นมีค่าเกินมาตรฐาน

กรรมเก่าตามขยี้คนกรุงโฆษกของกรุงเทพมหานครเผย ฝุ่นละออง PM 2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้น และมีค่าเกินมาตรฐาน พบแล้ว 4 เขต เตือนประชาชนเช็คสภาพมลพิษก่อนออกจากบ้าน 

Advertisement

นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 18 – 23 ต.ค. 65 มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น (ปลายฝนต้นหนาว) ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร CR:https://www.spu.ac.th/

โดยในวันนี้ พบว่าฝุ่นละออง PM 2.5 ณ เวลา 10.00 น. มีแนวโน้มสูงขึ้น และมีค่าเกินมาตรฐาน โดยตรวจวัดได้ระหว่าง 31-55 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) จำนวน 4 เขต ได้แก่

1.เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 มีค่าเท่ากับ 55 มคก./ลบ.ม.

2.เขตคลองสามวา ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา มีค่าเท่ากับ 53 มคก./ลบ.ม.

3.เขตตลิ่งชัน ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี มีค่าเท่ากับ 51 มคก./ลบ.ม.

4.เขตธนบุรี ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหสวรรย์ มีค่าเท่ากับ 51 มคก./ลบ.ม.

จึงได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ตามมาตรการระดับ 2-3 (ระดับ 2 PM2.5 มีค่าระหว่าง 37.6 – 50 มคก./ลบ.ม. และ ระดับ 3 PM2.5 มีค่าระหว่าง 51 – 76 มคก./ลบ.ม.)

เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน

อย่างไรก็ตาม ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ดังนี้

– เว็บไซต์ www.bangkokairquality.com

– เว็บไซต์ https://pr-bangkok.com

– เฟซบุ๊ก สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

– เฟซบุ๊ก กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม

– เฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร

– แอปพลิเคชัน AirBKK

เพื่อให้ประชาชนวางแผนการทำงาน การทำกิจกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ/มีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลา หรืองดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

เครดิตภาพ จากเว็ปไซต์ ม.ศรีปทุม https://www.spu.ac.th