เช็คเส้นทางผ่านได้-ไม่ได้จากกรมทางหลวง หลังพายุโนรูพ่นพิษอุทกภัยหลายพื้นที่!

จะเดินทางเช็คด่วนๆ เส้นทางผ่านได้-ไม่ได้จากกรมทางหลวง หลังถนนหลายสายได้รับผลกระทบจากพายุโนรู ในพื้นที่ 14 จังหวัด 

Advertisement

จากสถานการณ์อุทกภัยซึ่งเป็นผลกระทบมาจากพายุโนรู ซึ่งกำลังเข้าสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล่าสุดมีรายงานจาก กรมทางหลวง เกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้หรือหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. ดังนี้

น้ำท่วม/ดินสไลด์ 14 จังหวัดรวม 54 แห่ง

การจราจรผ่านได้ 49 แห่ง ผ่านไม่ได้ 5 แห่ง

1.จ.ขอนแก่น ( 1 แห่ง)
– การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
– การจราจรผ่านไม่ได้ – แห่ง

2.จ.ชัยภูมิ( 1 แห่ง)
– การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
– การจราจรผ่านไม่ได้ – แห่ง

3.จ.เลย (1 แห่ง)
– การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
– การจราจรผ่านไม่ได้ – แห่ง

4.จ.ศรีสะเกษ (10 แห่ง)
– การจราจรผ่านได้ 7 แห่ง
– การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง

5.จ.สุรินทร์ (16 แห่ง)
– การจราจรผ่านได้ 15 แห่ง
– การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

6.จ.บุรีรัมย์ (4 แห่ง)
– การจราจรผ่านได้ 4 แห่ง
– การจราจรผ่านไม่ได้ – แห่ง

7.จ.อุบลราชธานี (3 แห่ง)
– การจราจรผ่านได้ 3 แห่ง
– การจราจรผ่านไม่ได้ – แห่ง

8.จ.นครราชสีมา (5 แห่ง)
– การจราจรผ่านได้ 5 แห่ง
– การจราจรผ่านไม่ได้ – แห่ง

9.จ.ลพบุรี (2 แห่ง)
– การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง
– การจราจรผ่านไม่ได้ -แห่ง

10.จ.เพชรบูรณ์ (1 แห่ง)
– การจราจรผ่านได้ – แห่ง
– การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

11.จ.สระบุรี (6 แห่ง)
– การจราจรผ่านได้ 6 แห่ง
– การจราจรผ่านไม่ได้ – แห่ง

12.จ.นครสวรรค์ (1 แห่ง)
– การจราจรผ่านได้ – แห่ง
– การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

12.จ.ปทุมธานี (2 แห่ง)
– การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง
– การจราจรผ่านไม่ได้ – แห่ง

13.จ.นครสวรรค์ (1 แห่ง)
– การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
– การจราจรผ่านไม่ได้ – แห่ง

14.จ.ปราจีนบุรี (1 แห่ง)
– การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
– การจราจรผ่านไม่ได้ – แห่ง