Hospital Management Asia 2022 ยกระดับดิจิทัลเฮลท์แคร์ หนุนเมดิคัลฮับเมืองไทย

งานสัมมนา Hospital Management Asia 2022 งานสัมมนาด้านระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพ ระดับภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2565 ที่โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูลเชิงลึก ในการนำระบบดิจิทัลไปใช้งาน ปัญหาอุปสรรคในการนำดิจิทัลไปใช้งาน รวมถึงการบริหารจัดการบุคลากร (Talent Management) ในองค์กรและอุตสาหกรรม 

Advertisement

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย หนึ่งในเป้าหมายของยุทธศาสตร์ new S Curve ของประเทศ ที่ภาครัฐให้การส่งเสริม คือ การสร้างศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) และ ตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism Hub)  ที่มีมูลค่าราว 500,000 ล้านบาท จากการวิจัยของธนาคารกรุงศรี รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างไทยให้เป็น Medical Hub รวมถึงการสร้างระบบนิเวศให้ประเทศเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ตัวอย่างเช่น BOI ส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยทางคลินิกและศูนย์วิจัยทางคลินิกธุรกิจทั้งสองประเภท จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยไม่จำกัดจำนวน

พิงกี้ ฟาดูลเลียน ผู้อำนวยการจัดงาน Hospital Management Asia บริษัท Clarion Events Asia กล่าวว่า  การประชุมสัมมนา Hospital Management Asia ในปีนี้ กลับมาจัดที่ประเทศไทยอีกครั้ง หลังจากห่างหายไป 3 ปีจากสถานการณ์โควิด ซึ่งเป็นตัวเร่งให้ทุกภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ดิจิทัลเร็วขึ้น รวมถึงภาคอุตสาหกรรมสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน เช่น เอไอ บล็อกเชน Internet of Medical Things หรืออุปกรณ์การแพทย์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ โดยการจัดงานในครั้งนี้ เรามุ่งเน้นให้เกิด
อีโคซิสเต็มส์ และคอมมูนิตี้เพื่อเชื่อมโยงบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมทั่วทั้งภูมิภาค ด้วยการแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพด้วยดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน    

ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เปิดเผยว่า  จากการวิจัยของธนาคารกรุงศรี บริการทางการแพทย์ ประมาณ 65% เป็นบริการจากทางภาคเอกชน โรงพยาบาลเอกชนเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญและศักยภาพในการผลักดันดิจิทัลเฮลท์แคร์ ศูนย์กลางทางการแพทย์ และตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์   สมาชิกของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เตรียมความพร้อมด้านดิจิทัลโดยสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ไอทีเพื่อ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลในอาเซียน เพื่อให้บริการคนไข้ในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ดังนั้นการทำดิจิทัลทรานสฟอร์เมชันในโรงพยาบาล จึงมีความสำคัญ”

มิสเตอร์บียอร์น โบเดนสเทรน (Björn Bodenstein) กรรมการผู้จัดการ ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส กล่าวว่า “ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้กับ บริการทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกับงานด้านเฮลท์แคร์ และลดต้นทุนในการดำเนินการ งานบริการทางการแพทย์เป็นงานที่ซับซ้อนและเป็นงานยาก เราได้นำเทคโนโลยีเอไอมาใช้เพื่อ ยกระดับงานบริการเฮลท์แคร์สู่ดิจิทัล และทำให้โรงพยาบาลและภาคเฮลท์แคร์ ปรับรูปแบบบริการ สู่การบริการดูแลแบบดิลิเวอร์รี่ จ่ายยาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ป่วย ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์สได้พัฒนาโซลูชันต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยเอไอมากกว่า 63 รายการ ซึ่งช่วยให้เกิด การทำงานแบบอัตโนมัติ และสร้างมาตรฐานใหม่ ที่ไม่ใช่แค่เพียงเวิร์กโฟลว์ แต่สามารถวิเคราะห์โรค ที่ซับซ้อนได้ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย และสภาพแวดล้อมที่เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคถัดไป ของโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยเอไอ”

นายแพทย์ ตัง ก้อง ชุง รองซีอีโอ โรงพยาบาลตันต็อกเส็ง และศูนย์กลางด้านการดูแลสุขภาพ ได้แบ่งปันประสบการณ์ด้านการจัดบริการสุขภาพแบบเน้นคุณค่า (Value Based Healthcare) ในโรงพยาบาล
ตันต็อกเส็ง  กล่าวว่า “การจัดบริการสุขภาพแบบเน้นคุณค่า เป็นแนวโน้มในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์ ที่เน้นผลลัพธ์ ในการรักษาคนไข้ และคนไข้จ่ายค่าบริการตามผลลัพธ์ที่ได้ โมเดลใหม่นี้ จำเป็นต้องพึ่งพา โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่แข็งแกร่ง เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ในการให้บริการคนไข้จากที่ไหนก็ได้”

นอกเหนือจากนี้แล้ว Clarion Events ร่วมมือกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนมาเลเซีย ในการจัดงาน HMA 2023ในกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ในเดือนกันยายนปีหน้า

งาน HMA จัดโดยคลาเรียนอีเว้นท์ (Clarion Events) และสมาคมโรงพยาบาลเอกชนของไทย

ท่านที่สนใจ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ www.hospitalmanagementasia.com

เกี่ยวกับงานสัมมนา Hospital Management Asia 2022

Hospital Management Asia (HMA) เป็นเวทีระดับภูมิภาคประจำปีสำหรับเจ้าของโรงพยาบาล ผู้บริหารระดับสูง กรรมการ และผู้นำด้านการดูแลสุขภาพในเครือข่าย เพื่อสร้างความร่วมมือ และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการด้านสุขภาพและการแก้ปัญหาเพื่อกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมในเอเชีย การจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นปีที่ 21 แม้ในครั้งนี้ ทุกคนต่างกังวลเรื่องการเดินทาง แต่อย่างไรก็ดี ผู้จัดงานมั่นใจว่าจะมีผู้เข้ารวมงานประมาณ 700 คน โดย 80% เป็นตัวแทนมาจากโรงพยาบาล และรวมถึงเจ้าของโรงพยาบาล ผู้บริหารระดับ C ผู้อำนวยการ แพทย์ และผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ มีวิทยากรมากกว่า 80 คน ที่จะมาแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด จากทั่วทั้งภูมิภาคและทั่วโลก งาน Hospital Management Asia 2022 มีสมาคมโรงพยาบาลเอกชนไทย เป็นเจ้าภาพร่วม และได้รับการสนับสนุนจาก สมาคม โรงพยาบาลชั้นนำในเอเชีย 15 แห่ง