OR พร้อมมุ่งสู่การเป็นผู้นำการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Carbon Zero)

อีกหนึ่งในพันธกิจของ OR คือการสร้าง Seamless Mobility มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะต้องการพลังงานชนิดใดสำหรับการเดินทาง รวมถึงมุ่งให้การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ ปัจจุบัน OR ได้เปิดให้บริการสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station PluZ 115 แห่ง(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 65) ครอบคลุมเส้นทางหลักทั่วประเทศ และมีแผนขยายเป็น 450 แห่งภายในปี 2565 นี้ พร้อมอวดโฉมศักยภาพแล้วในงาน ASEAN Sustainable Energy Week และ Electric Vehicle Asia 2022 ที่ร่วมจัดกับทางอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 25,000 ราย

Advertisement

นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวว่า การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน EVA ในปี้นี้ OR มีเป้าหมายที่สำคัญในการนำองค์ความรู้ต่างๆ มาจัดแสดง โดย OR พร้อมที่จะร่วมผลักดันและขานรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตอบสนองความต้องการในการเลือกใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค (EV Hub) ต่อไปในอนาคต รวมถึงเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด และตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-neutrality) ภายในปี 2030 ซึ่งจะเป็นรากฐานที่นำไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Carbon Zero) ในปี 2050 งานนี้ จะมี Charger Normal /Home Charger / EV Bike /Cafe Amazon for Chance ที่พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ จาก OR

นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

OR ในฐานะผู้นำในธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ ผ่านสินค้าและบริการที่ครบครัน รวมทั้งพลังงานทางเลือกที่เป็นผู้ริเริ่มการจำหน่ายและให้บริการมาโดยตลอด
EV Station PluZ เป็นอีกหนึ่งการให้บริการทางด้านพลังงานทางเลือก ที่ OR นำมารองรับความต้องการของผู้บริโภค และแนวโน้มรถยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยเริ่มการให้บริการด้วยเครื่องชาร์จรูปแบบ Normal Charge ที่มีหัวชาร์จประเภท Type 2 ตามมาตรฐานของประเทศไทย กำลังไฟ 7.4 กิโลวัตต์ เมื่อปี 2561 และเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จให้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเครื่องชาร์จรุ่นต่างๆ รูปแบบ Quick Charge ตอบโจทย์การเดินทางระยะใกล้-ไกล รองรับเส้นทางหลัก แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ครอบคลุมทั่วประเทศไทย และรวมถึงพื้นที่การให้บริการเชิงพาณิชย์ ทั้งในและนอกสถานีบริการ PTT Station เพื่อเป็นพลังงานทางเลือก ลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน ให้โลกมีอากาศบริสุทธิ์สร้างสังคมที่เป็นมิตรกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนจำนวนสถานีชาร์จ EV Station PluZ ที่เปิดให้บริการแล้ว รวม 115 แห่ง

นอกจากนี้ เรายังมีแอปพลิเคชั่น EV Station PluZสำหรับการใช้งานที่สถานีชาร์จ EV Station PluZ ซึ่งทางโออาร์ได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการวางแผนเดินทาง ผ่านระบบนำทางไปยัง EV Station PluZ ที่เปิดให้บริการอยู่ตามเส้นทางถนน โดยสามารถทำการจองเพื่อเข้าชาร์จ เริ่ม-หยุดการชาร์จ ชำระเงิน และการตรวจสอบประวัติการใช้งาน ได้ด้วยแอปพลิเคชันเดียว โดยรองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ iOS, Android และเว็บแอปพลิเคชัน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ EV ในทุกมิติ

สำหรับ อัตราค่าบริการประกอบด้วย ค่าชาร์จ และค่าจองชาร์จล่วงหน้า (สำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้าชาร์จตามช่วงเวลาที่กำหนด)ค่าชาร์จ: คำนวณตามปริมาณการชาร์จไฟจริง โดยกำหนดราคาตามช่วงเวลาการใช้งาน (TOU) อ้างอิงตามค่าไฟที่เรียกเก็บจากทางการไฟฟ้าช่วง Peak ราคา 7.5 บาทต่อหน่วย สำหรับ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-22.00 น.ช่วง Off-Peak 4.5 บาทต่อหน่วย สำหรับ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 22.00-09.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) ทั้งวันค่าจองเวลาชาร์จล่วงหน้า 20 บาท ต่อช่วงเวลา: เพื่อให้ชาร์จไฟได้แน่นอน และไม่เสียเที่ยวในการเดินทาง ลูกค้าสามารถเลือกจองเวลาชาร์จก่อนล่วงหน้า และเข้าชาร์จภายใน 10 นาทีแรก ของรอบเวลาที่จอง

หากลูกค้าเข้าใช้บริการภายใน 10 นาทีแรก ของรอบเวลาที่จอง ระบบจะคืนค่าจองเป็นส่วนลดค่าชาร์จในรอบการจองนั้นหากลูกค้าเข้าใช้บริการเกิน 10 นาทีแรก ของรอบเวลาที่จอง ระบบจะปลดล๊อครายการจองในรอบเวลานั้น และมอบสิทธิให้กับลูกค้า Walk in แทน ทั้งนี้ ลูกค้าที่จองยังคงสามารถเข้าชาร์จในรอบเวลานั้นได้ ในฐานะลูกค้า Walk in ตามคิว โดยระบบจะยังคงคืนค่าจองเป็นส่วนลดค่าชาร์จในรอบการชาร์จนั้นหากลูกค้าไม่มีการเข้าใช้บริการในรอบเวลาที่จองไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าจองที่มีการทำรายการมาล่วงหน้า หากรายการค่าชาร์จของรอบเวลาที่จองไว้ต่ำกว่าค่าจอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคงเหลือของค่าจอง

ทั้งนี้แผนในอนาคตของทาง OR เราจะเดินหน้าดำเนินขยายเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้งให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ EV ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ให้โลกมีอากาศบริสุทธิ์ เพื่อชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้รถ EV และรองรับแนวโน้มการเติบโตของรถ EV ในประเทศไทย ทางโออาร์ได้วางแผนการขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้า EV Station PluZ ให้มากขึ้น รวมเป็น 450 แห่ง จำนวน 500 เครื่องชาร์จ ภายในปี 2565 และยังแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการขยาย EV Station PluZ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมาย 7,000 เครื่องชาร์จ ในปี 2573สถานีบริการน้ำมัน PTT Station, สถานีบริการ LPG, สถานีบริการ NGV บนถนนสายหลัก ถนนสายรอง อำเภอขนาดใหญ่ และเชื่อมสู่เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญCommercial Area ห้างสรรพสินค้า โรงแรม รีสอร์ต ร้านอาหาร และอาคารสำนักงาน
นอกจากนี้ OR ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมรูปแบบการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV Bike ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับการให้บริการการเคลื่อนที่ (Mobility as a Service : MaaS) ในกลุ่มยานพาหนะสองล้อไฟฟ้า ตลอดจนพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อที่ OR จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) อย่างแท้จริงโครงการนำร่องใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ให้บริการด้านการจัดส่ง
OR ได้ร่วมพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบกับกลุ่มไอ มอเตอร์ เพื่อนำมาใช้ขนส่งถังแก๊สแอลพีจี สำหรับร้านค้าแอลพีจีในเครือ OR รวมถึงบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่รองรับได้ในอนาคต นอกจากนี้ OR ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นค่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในการพัฒนารูปแบบการให้บริการเช่ารถไฟฟ้าสำหรับฟลีทขนส่ง โดยมีโครงการนำร่องที่ทำร่วมกับไปรษณีย์ไทย และอยู่ระหว่างการขยายผลต่อกับธุรกิจอื่นๆ

โดยทางโครงการมีแผนการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนถ่ายจากรถจักรยานยนต์เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพันธมิตรทางธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น รวมไปถึงการจัดตั้ง “ศูนย์อบรมเชิงปฏิบัติการ FIT Auto Academy” เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ทั้ง 80 สาขาทั่วประเทศ รวมถึงความสามารถในการซ่อมบำรุงรถ EV เพื่อรองรับรถ EV ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในพันธกิจของ OR ในการสร้าง Seamless Mobility โดยมุ่งผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนต่าง ๆ และสร้างความแข็งแกร่งทางด้านพลังงานแบบผสมผสานอย่างไร้รอยต่อ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่า OR จะมีเทคโนโลยีและบริการต่าง ๆ รองรับการใช้งานรถ EV อย่างครบวงจร
นอกจากนี้ ยังมีโครงการ Cafe Amazon for Chance ซึ่งเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้พิการทางการได้ยิน ผู้สูงอายุ และผู้พิการทหารผ่านศึก เป็นต้น เพื่อสร้างงานและสร้างอาชีพ รวมทั้งเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยออทิสติก-กลุ่มคนไร้บ้าน โดยนำความเข้มแข็งของธุรกิจมาช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนได้ โดยเน้นการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน นายบุญมา กล่าวเพิ่มเติม

เตรียมพบกับงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2022 ที่ทางอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ กับนิทรรศการเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และงาน Electric Vehicle Asia 2022 หรือ งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติเฉพาะทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า โดยปีนี้จัดควบคู่กับงาน Boilex Asia และ Pumps & Valves Asia 2022 งานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านหม้อไอน้ำ ภาชนะรับแรงดัน ปั๊ม วาล์ว ท่อ ข้อต่อและฮาร์ดแวร์ระดับภูมิภาค และงาน Thai Water Expo 2022 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำและน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.asew-expo.com หรือโทร 02-036-0500