เหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

กรมธนารักษ์ เตรียมผลิตเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพิ่ม เปิดโอกาสให้ประชาชนไทยได้มีเหรียญที่ระลึกอย่างทั่วถึง 

Advertisement

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่าด้วยมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้กรมธนารักษ์เตรียมดำเนินการพิจารณาจัดทำเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพิ่ม เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีเหรียญที่ระลึกฯ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม โดยการเตรียมผลิตเพิ่มในครั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้ประเมินความต้องการของประชาชนในการจองเหรียญซึ่งยังมีความต้องการเหรียญที่ระลึกดังกล่าวอยู่มาก และได้ประเมินกำลังการผลิตเหรียญของกรมธนารักษ์ ตลอดจนการจัดส่งเหรียญที่ระลึกที่ผลิตเพิ่มให้แก่ประชาชนที่จะจองทั่วประเทศอีกด้วย

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์

โดยการพิจารณาผลิตเพิ่มครั้งนี้ จะดำเนินการผลิตเหรียญที่ระลึกทองคำ ราคาเหรียญละ 50,000 บาท จำนวนผลิตเพิ่มไม่เกิน 50,000 เหรียญ เหรียญที่ระลึกเงิน ราคาเหรียญละ 2,000 บาท จำนวนผลิตเพิ่มไม่เกิน 400,000 เหรียญ เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย ราคาเหรียญละ 3,000 บาท จำนวนผลิตเพิ่มไม่เกิน 40,000 เหรียญ ประชาชนสามารถจองได้ที่หน่วยงานของกรมธนารักษ์ทั่วประเทศและธนาคาร 19 แห่งทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้ง 4 ประเภทโดยกำหนดเปิดรับจองตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ต้องใช้หลักฐานที่แสดงความเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่ทางราชการออกให้ และมีเลขประจำตัวประชาชน(ยกเว้นทะเบียนบ้าน) ในการจอง

ส่วนการเปิดรับจองเหรียญที่ระลึก ผู้สั่งจอง 1 คน สามารถสั่งจองได้ 1สิทธิ์เท่านั้น โดยสามารถจองเหรียญที่ระลึกทองคำ จำนวน 1 เหรียญ  เหรียญที่ระลึกเงินจำนวน 1 เหรียญเหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย จำนวน 1 เหรียญและเหรียญที่ระลึกคิวโปรนิกเกิล จำนวน 3 เหรียญสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์จองครั้งแรกแล้วจะได้สิทธิ์จองเฉพาะเหรียญที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯโทร.0 2278 5446พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯโทร.0 2282 0818หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธินจังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7900ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯโทร. 0 2278 5641