“กิริณีเทวี”นางสงกรานต์65ขี่ช้างควงปืนดุไม่เบา!!พร้อมคำทำนายความเสียหายพืชผล-สงคราม!!

“กิริณีเทวี”นางสงกรานต์65 ทรงพาหุรัดทัดดอกมณฑา มาบนหลังช้าง พร้อมคำทำนายสงคราม-เกษตรเสียหาย-ภัยแล้ง

Advertisement

เวียนกลับมาพบบรรจบกันอีกครั้งสำหรับนางสงกรานต์ และเทศกาลสงกรานต์ วันที่ถือเป็นวันขึ้นศักราชใหม่ของคนไทย และอีกหลายๆ ชาติในเอเชีย ที่นับเอาวันนี้เป็น “วันปีใหม่” ตามปฏิทินดาราศาสตร์ แต่เดิมใช้วิธีคำนวนจากดวงดาว แต่ในปัจจุบัน จะมีการกำหนดวันที่ชัดเจนตามปฏิทินสากล คือระหว่าง 12-14 เมษายน หรือ ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน

 

แน่นอนว่า เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ก็มักจะมีการพูดถึง “นางสงกรานต์” ซึ่งแต่ละปีตามตำนาน 7 นางแห่งสงกรานต์จะแวะเวียนวนกลับมาพร้อมกับคำทำนายเกี่ยวกับความเป็นไปของสถานการณ์ในช่วงปีนั้นๆ และ “สงกรานต์ปี 2565” นี้ก็เช่นเดียวกันที่จะเป็นรอบของนางสงกรานต์ที่ชื่อ “กิริณีเทวี”

“นางกิริณีเทวี”หรือ หรือ “นางกาฬกิณีเทวี” มีหน้าตาเป็นอย่างไรและมีคำทำนายถึงสถานการณ์ต่างๆ ในปี 2565 นี้อย่างไร? ลองไปความรู้จักกับ “นางสงกรานต์ประจำปี 2565” พร้อมคำทำนาย

“กิริณีเทวี”จากการเปิดเผยของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ตามประกาศสงกรานต์ของฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ระบุว่า นางสงกรานต์ ประจำปี 2565 ทรงนามว่า “กิริณีเทวี” ทรงพาหุรัดทัดดอกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่วงา พระหัตถ์ขวาทรงขอ พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จยืนมาเหนือหลังกุญชร (ช้าง) เป็นพาหนะ วันที่ 16 เมษายน เวลา 13 นาฬิกา 49 นาที 48 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น 1384 ปีนี้ วันพุธ เป็นธงชัย, วันอังคาร เป็นอธิบดี, วันอังคาร เป็นอุบาทว์, วันพฤหัสบดี เป็นโลกาวินาศ

ปีนี้วันอาทิตย์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 400 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า ตกในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 120 ห่า ตกในเขาจักรวาล 160 ห่า นาคให้น้ำ 4 ตัว เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 2 ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิขาติ (ด้วงและแมลง) จะได้ผลกึ่งเสียกึ่ง เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีเตโช (ไฟ) น้ำน้อย ส่วนบ้านเมืองจะเกิดยุทธสงคราม จะฆ่าฟันกัน จะนิราชจากกัน จะเสียหายเป็นอันมากแลฯ

แปลความแล้วอาจจะออกมาแตกต่างกันเกี่ยวกับคำทำนาย แต่ตร่าวๆ ได้ว่า “ปีนี้เรื่องของการเกษตรจะมีผลผลิตเสียหายจากแมลงศัตรูพืชสูง หรืออาจจะเป็นโรคร้ายต่างๆ รวมถึงน้ำท่าจะน้อย จะเกิดความขัดแย้งลุกลามรุนแรงถึงสงครามและการฆ่าฟันกันเกิดความเสียหายไปทุกหย่อมหญ้า” นั่นคำทำนายที่มาพร้อมๆ กับ “กิริณีเทวี” หรือนางสงกรานต์ประจำปี 2565 นี้