“เพื่อนแท้ร่วมทาง Road Safety” ไปรษณีย์ไทยจับมือจุฬาสร้างปลอดภัยเสริมวินัยจราจร

ไปรษณีย์ไทย และ จุฬาฯ เปิดโครงการ “เพื่อนแท้ร่วมทาง Road Safety”ดันบุรุษไปรษณีย์ 20,000 คน นำจ่ายปลอดภัยทุกเส้นทาง พร้อมเป็นต้นแบบและบอกต่อวินัยจราจรผู้ร่วมทาง 200,000 คน

Advertisement

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จับมือร่วมขับเคลื่อนการขับขี่ปลอดภัยภายใต้โครงการ “เพื่อนแท้ร่วมทาง Road Safety” นำร่องสร้างการรับรู้เรื่อง การขับขี่ปลอดภัยให้กับบุรุษไปรษณีย์กว่า 20,000 คนทั่วประเทศ รวมถึงกระจายความรู้ต่อไปยังบุคคลรอบตัวให้ตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน เป้าหมาย 200,000 คน ภายในปี 2565

ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล Chief Brand Officer จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทยเป็นเพื่อนแท้ร่วมทาง ที่มีความคุ้นเคย ใกล้ชิดกับคนไทยมายาวนาน เข้าถึงทุกพื้นที่ผ่านบุรุษไปรษณีย์กว่า 20,000 คน เป็นเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนไทย สามารถพูดคุยในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างเป็นกันเอง โดยสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และไปรษณีย์ไทย เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงร่วมกันจัดทำแคมเปญเพื่อนแท้ร่วมทาง Road Safety โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยให้แก่บุรุษไปรษณีย์ทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังให้บุรุษไปรษณีย์เป็นต้นแบบการขับขี่ปลอดภัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อให้กับผู้ขับขี่จักรยานยนต์อื่นๆ รวมทั้งบุคคลรอบตัวให้ร่วมกันตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน โดยมีเป้าหมาย 200,000 คนภายในปี 2565 เพื่อให้สังคมไทยตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนนไปด้วยกัน

รศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กล่าวว่า จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน (ThaiRSC) พบว่าในปี 2564 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากถึง 13,624 คน และมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนมากถึง 883,197 คน ซึ่งอุบัติเหตุเหล่านี้เกิดจาก 3 สาเหตุหลัก คือ คน ยานพาหนะ และสภาพแวดล้อม จึงได้มีการทำแคมเปญเพื่อนแท้ร่วมทาง Road Safety ร่วมกับไปรษณีย์ไทยเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ปลอดภัยให้แก่บุรุษไปรษณีย์ ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ ซึ่งได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกับโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ ของ SCG โดยบุรุษไปรษณีย์สามารถเข้าอบรมออนไลน์ได้ผ่านแพลตฟอร์ม CU NEURON ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังให้การสนับสนุนจัดทำคลิปวิดีโอให้ความรู้เพื่อการขับขี่และใช้ยานพาหนะบนท้องถนนอย่างปลอดภัยอีกด้วย

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกักล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยมีเจ้าหน้าที่นำจ่ายกว่า 20,000 คน มีการจัดอบรมเรื่องการขับขี่ปลอดภัยให้กับบุรุษไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่ขับรถขนส่งมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2564 ที่ผ่านมาพบว่ามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่บุรุษไปรษณีย์เป็นฝ่ายผิดเพียง 0.13% มีจำนวนใบสั่งที่ได้รับ จำนวน 2,720 ใบ ซึ่งจากความร่วมมือกับสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพันธมิตร คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนชุดความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ และโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ ของ SCG บุรุษไปรษณีย์จะได้รับการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ผ่านระบบออนไลน์ตลอดปี 2565 มีเป้าหมายในการลดการเกิดอุบัติเหตุลงอีกมากกว่า 50% และยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกให้กับบุรุษไปรษณีย์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการปฏิบัติดีอย่างแท้จริง และการบอกต่อเพื่อสร้างเครือข่ายการขับขี่ปลอดภัยไปด้วยกัน