“โครงการร้อยมือล้านใจช่วยเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร” 5 ทศวรรษ

โครงการร้อยมือล้านใจช่วยเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร ปีที่5 เดินเครื่องจัดแถลงข่าวเตรียมความพร้อม ที่จะพาคณะร่วมบุญช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนปัจจัยทางด้านการเรียนการสอน และชาวชนบทที่ขาดแคลนปัจจัยในการดำเนินชีวิตขั้นพื้นฐาน

Advertisement

โดยโครงการ โครงการร้อยมือล้านใจช่วยเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร ปีที่5 นี้“เอ- บุญรุ่ง เต๋งจงดี”และ“ฮ.นกเอี้ยงตาโต-เกตน์ศิรณี  บุญมา” ในฐานะประธานโครงการฯ กล่าวเปิดงาน ณ ห้างเอสพลานาด แคราย ที่ผ่านมา โดยการจะเดินทางไป 15 โรงเรียน ใน อ.เชียงของ จ.เชียงราย วันที่ 20-21 กันยายน 2560 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ นำโดยท่าน ดร.มนัส โนนุช ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สำหรับบรรยากาศการแถลงข่าว มีผู้หลักผู้ใหญ่และศิลปินดารา มากมายเข้าร่วมแถลงข่าว อาทินายก อบต.เกาะสุกร จ.ตรัง คุณราตรี จิตรหลัง / พงพุธ หมุดปิน ผอ.โรงเรียนบ้านหลวง / อินสอน ติ๊ปโคตร

ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลครึ่ง / จำนัส กงฝ้าย รองนายกเทศบาลตำบลครึ่ง ฯลฯ
ที่ขาดไม่ได้ในการเดินเครื่องโครงการฯ คือการได้รับสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ดร.มนัส โนนุช / เอื้อมเดือน มาลากุล / พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์  เตมียาเวส / พลเอกสุนทร โสภณศิริ /ท่านชัยยุทธ ทวีปวรเดช / อ.สุมาลี ตันตยกุล /สมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทย นำโดย “ถั่วแระ เชิญยิ้ม” / ท่านประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง / มาลี ศิริวัฒนสกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง /จริยา ศิริวัฒนสกุล / ศศิธร ตั้งเนียรนาทชัย / ผุสดี บุญเลิศ / อำนวย บุญเลิศ / สุพัฒน์ จินาพันธ์ บ.โกลด์ซิตี้  เทรดดิ่ง จำกัด / อนันต์  จิตรมีศิลป์ บ.น้อมจิตต์  อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด / ดวงพร ยงไพศาลทรัพย์ ผู้บริหาร สถานีโทรทัศน์มายาแชลแนล / ทินพันธุ์  พรหมเกื้อ ณ พัทลุง / ศุภวิทย์ ดิษฐยานุรักษ์ / บ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด/ ทนิพันธ์ พรหมเกื้อ ณ พัทลุง อัยการผู้เชี่ยวชาญฝ่ายพิเศษศาลแขวงพระนครใต้ / สุนทร  พันธุ์เสือทอง / ดวงดี ศรีวิชัย ,เอกธนัช รงค์บัณฑิต / ธนเดช สิเจริญ /เจี๊ยวจ้าว เชิญยิ้ม /ยุพา พาณิชยะกิจกุล /สมบูรณ์ พาณิชยะกิจกุล / ไพฑูรย์ เลิศกิจสุนทร / ชวพจน์ ชูหิรัญ ,ณัฐพล ภวเกษมชัย / อารวิญ  สินไชย / อั้ม แอบแซ่บ / ชุติมา บุญศิริ / กุลริศา แก้วน้อย / ศาสตราจารย์ ดร.ธันท์ธชัย มนตรีธีรนันท์ / สมิทธิ บุญมา / วัฒนา ปากอ่อน / อัครพัฒน์ บุญมา /  บรรณนารี บุญมา / เบญญาดา โซใต้หยิน/ไพศาล เพียงนา  / จรุงศักดิ์ วงศ์เหลือง /  วัลลภา วงศ์เหลือง/ จิรวัฒน์ ไพศาล / รัมณีย์ ลิ้มดิสพร / อิทธิพล ทิพย์ทอง / ศิริวราภรณ์ ชุมสงค์ /อภิสิทธิ์ บุญมา / พิมพ์ลดา ยอดไชยเกียรติ /นงค์นุช ภิรมย์รื่น/ สมหมาย  พัฒนดิลก /สุรชัย  ก้อมน้อย / เพชร โตมร, พงษ์ศักดิ์ เสียงดัง / ด.ต.พันธ์ศักดิ์ เคหะบาล


ส่วนนักแสดงรับเชิญร่วมในโครงการฯ ประกอบด้วย บี๋ สวิช เพชรวิเศษศิริ / วรรณษา ทองวิเศษ / อาท รณชัย / ชายแฮ็ค-ดร.สุทธา ทวีศรีธนโชค / เหล่านักแสดงจากค่าย IPM และนักแสดงจากละครน้ำดี “กฎแห่งกรรมคืนพระจันทร์ดับ” ฯลฯ
สำหรับ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมบุญและเดินทางไปพร้อมกับโครงการร้อยมือล้านใจช่วยเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร ปีที่ 5 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 086-379-1138