“โคราชโมเดล”หนี้นอกระบบสูงอันดับสองของปท. ก.คลังเร่งแก้ปัญหา

ก.คลัง เปิดข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 60 พบ “โคราช”รายได้น้อยหนี้เยอะสูงเป็นอันดับสองของประเทศ  เปิด “โมเดล”  แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ก่อนขยายสู่จว.อื่น ใครเป็นหนี้รีบเลย ไปศูนย์ดำรงธรรมด่วนๆ  

Advertisement

            จากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร  ที่จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ซึ่งนอกจากการร่วมประชุมครม.สัญจรแล้ว ยังมีการลงพื้นที่สำรวจและแก้ไขปัญหาอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะปัญหาด้านเศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ขณะลงพื้นที่พบปะประชาชน

นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ดำเนินโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือเป็นจังหวัดแรกและเป็นต้นแบบเพื่อขยายผลการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยไปยังจังหวัดอื่นทั่วประเทศต่อไป  ทั้งนี้ เนื่องจากพบว่า จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบจากฐานข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 จำนวน 56,606 คน โดยสูงเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร มีมูลหนี้นอกระบบรวมเป็นเงิน 3,291 ล้านบาท หรือมีมูลหนี้เฉลี่ย 58,138.71 บาทต่อคน
ในการดำเนินโครงการ กระทรวงการคลังได้ประมวลรายชื่อผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบในจังหวัดนครราชสีมา จากฐานข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ส่งให้กับธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อให้ติดต่อนำลูกหนี้นอกระบบแต่ละรายมาเข้าสู่กลไกการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ประกอบด้วย การให้คำปรึกษา ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ พิจารณาช่วยเหลือด้านสินเชื่อ และดูแลฟื้นฟูศักยภาพการหารายได้ ซึ่งเป็นการใช้กลไกการทำงานของจุดให้คำปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ ณ สาขาธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ร่วมกับการทำงานของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัดนครราชสีมา และคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัดนครราชสีมา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบถือเป็นวาระแห่งชาติ และกระทรวงการคลังได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่จะขจัดหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์โดยเร็ว และมอบหมายให้ทุกภาคส่วนเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนให้ครอบคลุมทุกจังหวัดและต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีหนี้นอกระบบติดต่อขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้นอกระบบได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมซึ่งจะมีการส่งต่อลูกหนี้นอกระบบไปยังธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. เพื่อให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเพิ่มเติมให้ครบวงจรในด้านสินเชื่อ การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ และการฟื้นฟูศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ