กลุ่มบริษัทมาซาร์ส เตรียมรุกคืบนำเทคโนโลยีชั้นสูงให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี

นายร็อบ ฮูเรนคัมป์

กลุ่มบริษัทมาซาร์ส เตรียมรุกคืบนำเทคโนโลยีชั้นสูงพร้อมทีมบุคลากรมืออาชีพให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ธุรกิจไทยที่มุ่งก้าวไปสู่ระดับโลก

Advertisement

กลุ่มบริษัทมาซาร์ส (Mazars) บริษัทผู้สอบบัญชี และรับจัดทำบัญชี ตลอดจนให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย ภาษี การเงิน และการดำเนินธุรกิจข้ามชาติชั้นนำมีทีมบุคลากรมืออาชีพกว่า 42,000 คน มีเครือข่ายการดำเนินงานกว่า 90 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย เผยทิศทางการพัฒนางานด้านการตรวจสอบบัญชีในยุคดิจิทัล ต้องประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Up-to-date technology) ทรัพยากรบุคคล (Human capital) และภูมิปัญญาสะสม (Collective Intelligence) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนงานด้านตรวจสอบบัญชีและการเงินให้ถูกต้อง โปร่งใส เตรียมธุรกิจไทยให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในตลาดโลก

การตรวจสอบบัญชี เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจที่ต้องการจะเติบโตในตลาดโลก ซึ่งจำต้องอาศัยบริษัทผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงานด้านดังกล่าวจัดเตรียมและเก็บรวบรวมข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ ปัจจุบัน บริษัทมาซาร์ส ได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ เช่น Cloud Computing , Big Data และเทคโนโลยีการวิเคราะห์และประมวลผลมาใช้ในการตรวจสอบทางบัญชีให้กับลูกค้าองค์กรต่างๆ เสริมประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีและวางแผนการเงินสำหรับองค์กรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ในประเทศไทยนั้น มาซาร์ส ได้มีการนำเทคโนโลยี ATLAS Analytics ซอฟท์แวร์ประสิทธิภาพสูงที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตรวจสอบบัญชีมาใช้ในการให้บริการลูกค้า โดยทำงานร่วมกันกับ Big Data ที่ช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวางแผนจะเสริมประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาเป็นพอร์ทัลที่สามารถใช้เชื่อมโยงและรับส่งข้อมูลทางบัญชีที่ลูกค้าสามารถแชร์ข้อมูลร่วมกันได้อย่างปลอดภัย ตรวจจับความผิดพลาดและป้องกันข้อมูลรั่วไหลไปด้วยพร้อมๆ กัน เทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้งานตรวจสอบบัญชี สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้คาดการณ์การเงินอนาคตได้

นอกจากการนำเทคโนโลยีมาใช้เสริมประสิทธิภาพงานตรวจสอบบัญชีและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆแล้ว บริษัทมาซาร์สยังให้ความสำคัญกับการมีทีมบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้าอย่างถ่องแท้ เพื่อช่วยให้คำปรึกษาและวางแผนให้ธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จได้อย่างที่มุ่งหวัง เพราะมองว่าทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและมีความเชี่ยวชาญจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการช่วยให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จไปด้วยพร้อมๆกัน

ปัจจุบัน บริษัทมาซาร์สมีลูกค้าที่เป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Public Interest Entities : PIEs) อยู่เกือบ 2,000 รายทั่วโลก รวมทั้งบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของยุโรปกว่า 400 แห่งและอีกกว่า 140 แห่งในประเทศจีน นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการลูกค้าที่เป็นธุรกิจเอกชนและธุรกิจครอบครัวมากกว่า 50,000 ราย ซึ่งมีทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าที่เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ ไปจนถึงบริษัทข้ามชาติเก่าแก่อีกด้วย

นายร็อบ ฮูเรนคัมป์ ประธานกรรมการบริษัท มาซาร์ส ประเทศไทย กล่าวว่ากลยุทธ์การขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทมาซาร์สคือ การร่วมเป็นพันธมิตรกับธุรกิจในท้องถิ่น รวมถึงร่วมบริหารกิจการร่วมกับพาร์ตเนอร์ท้องถิ่นในแต่ละประเทศที่เข้าไปดำเนินกิจการ ทำให้เกิดการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด รู้จักความต้องการของลูกค้าในแต่ละตลาดได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัท มาซาร์ส ตั้งเป้าจะเป็นหนึ่งในห้าบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีชั้นนำในประเทศไทยภายในปี 2567 ในแง่รายได้ มาซาร์ส ประเทศไทยตั้งเป้าอัตราการเติบโตของรายได้และจำนวนลูกค้าเฉลี่ยปีละประมาณ 11% ซึ่งสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของอุตสาหกรรมโดยบริษัทมีความได้เปรียบเรื่องความคล่องตัวในการทำงาน และมีเครือข่ายที่ทำงานใกล้ชิดกันทั่วโลก สามารถประสานงานให้ลูกค้าองค์กรทุกประเภทที่ต้องการลงทุนข้ามชาติ และบริษัทยังมีทีมที่สามารถให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าตามแต่ละประเภทธุรกิจ สามารถบริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและตรวจสอบบัญชีด้วยมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล www.mazars.co.th