กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมประชุมคณะอนุคณะกรรมการทำทรมาน-อุ้มหาย

พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบกรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านการประชุมออนไลน์

Advertisement

พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบกรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รองประธานอนุกรรมการติดตามฯ นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ อนุกรรมการและเลขานุการร่วม พร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม

นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินการติดตามและตรวจสอบบุคคลสูญหายตามบัญชีรายชื่อของคณะทำงาน UN WGEID พร้อมทั้งพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการติดตามตรวจสอบญาติของผู้สูญหายที่อยู่ต่างประเทศ และพิจารณาปรับแก้ไขแบบรับเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่สำคัญ และมีมติให้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป