สโมสรนศ.ศิลปากรย้ำเจตนารมณ์“คณะราษฎร”หลังแถลงขอโทษเคยร่วมกปปส.ก่อรปห.

ตามจุฬาฯ มาติดๆ สโมสรนศ.ม.ศิลปากร ออกแถลงการณ์ขอโทษสังคมเคยร่วมกปปส.รัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญล้มรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างชอบธรรม ส่งผลให้ประเทศไทยต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของระบอบเผด็จการ พร้อมยืนยันเจตนารมณ์ “คณะราษฎร” สนับสนุนเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพของในทุก ๆ ทาง

Advertisement

ตามมาติดๆ อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เคยมีบทบาทร่วมกับการชุมนุมของ คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ทั้งในส่วนของคณาจารย์ และ นักศึกษา

ล่าสุด สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แถลงการณ์ขออภัยสังคม กรณีที่มหาวิทยาลัยศิลปากร สนับสนุนคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฎิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) หลังจากที่องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกแถลงการณ์ลักษณะเดียวกันไปแล้วก่อนหน้านี้

สำหรับเนื้อหาในแถลงการณ์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรระบุข้อความตามนี้ “เนื่องด้วยในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการชุมนุมของกลุ่ม คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ในขณะนั้นทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรนำโดยอธิการบดี ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช คณบดี คณาจารย์ และนักศึกษาคณะต่าง ๆ ได้ร่วมแสดงออกทั้งการร่วมเดินขบวน การปราศรัย สร้างผลงานศิลปะเพื่อแสดงออกจุดยืน ร่วมกันออกแถลงการณ์ทางการเมือง

ตลอดจนไปการใช้งานพื้นที่มหาวิทยาลัยชุมนุมทางการเมือง ขายของ และเรี่ยไรเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการชุมนุม (หลักฐานแนบท้ายแถลงการณ์) แม้การแสดงออกดังกล่าวเป็นสิทธิที่บุคคลกระทำได้ภายใต้สังคมที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นจะมีจุดยืนสนบัสนุนการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการชุมนุมและแสดงความคิดเห็นทางการเมือง อย่างไรก็ตามการกระทำเหล่านั้นได้สร้างผลร้ายให้แก่ประเทศอย่างยิ่ง เนื่องจากการเคลื่อนไหวครั้งนั้นได้นำมาซึ่งการรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญและโค่นล้มรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งอย่างชอบธรรม และส่งผลให้ประเทศไทยต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของระบอบเผด็จการที่ไร้ซึ่งความสามารถในการบริหารประเทศและการตัดสินใจแก้ไขปัญหาวิกฤตต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น การแสดงออกดังกล่าวเพื่อสนับสนุนกลุ่ม กปปส. จึงนับเป็นการกระทำที่ทำลายซึ่งหลักการของเสรีภาพและประชาธิปไตยเป็นอย่างยิ่ง แม้ผู้มีส่วนผิดจะกล่าวว่าทำไปด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าการกระทำเหล่านั้นนำมาซึ่งตราบาป ความอัปยศอดสู และเสื่อมเสียเกียรติของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างยิ่ง

แม้การกระทำเหล่านั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีแล้ว แต่ในปัจจุบันนั้นทางสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรยังคงมีความรู้สึกผิดต่อการนำชื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรอันเป็นที่รักไปมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ในครั้งนั้น จึงขอแสดงความสำนึกผิดและขออภัยต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง และขอเรียกร้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแสดงออกทั้งหมดในขณะนั้นออกมาแสดงความรับผิดชอบและสำนึกผิดต่อการกระทำดังกล่าว รวมถึงขอให้คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทั้งหมดยอมรับและจดจำความผิดในอดีตครั้งนี้ และร่วมกันสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย เคารพและเชิดชูสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกหมู่เหล่า ไม่ใช่เพียงแต่อภิสิทธิ์ชนที่ย่ำยีและเหยียดหยามผู้อื่น และจากนี้ไปสโมสรจะยืนหยัดมั่นคงถึงจุดยืนสนับสนุนเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพของราษฎรในทุก ๆ ทาง ดั่งประกาศของคณะราษฎรที่กล่าวไว้เมื่อทำการปฏิวัติการปกครองว่า “ราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่า ประเทศนี้เป็นของราษฎร”

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

24 พฤษภาคม 2564