1.50 % ดอกเบี้ยนโยบายไม่ขยับ กนง.เชื่อศก.ไทยขยายตัว

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธปท.

ไม่เกินคาด ดอกเบี้ยนโยบายคงตัว ธปท.ประเมินเศรษฐกิจไทยไปได้สวย ส่งออก-บริการขยายตัวดีขึ้น  

Advertisement

เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์สำหรับดอกเบี้ยนโยบายที่ประกาศโดย คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง.  โดยนายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. และเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50 %ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชัดเจนต่อเนื่องจาก การส่งออกสินค้าและบริการที่ขยายตัวดีขึ้น ในขณะที่อุปสงค์ในประเทศยังขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ยังไม่กระจายตัวเท่าที่ควร ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปทยอยปรับสูงขึ้นในอัตราที่ชะลอกว่าที่คาดไว้เดิมเล็กน้อย จากปัจจัยด้านอุปทาน

โดยเฉพาะราคาอาหารสดเป็นหลัก ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลายและ เอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับลดลง และปัจจัยพื้นฐาน ด้านต่างประเทศของไทยปรับดีขึ้น ส่งผลให้เงินบาทปรับแข็งค่าขึ้น ทั้งนี้คณะกรรมการฯ เห็นว่าการที่เงินบาท ปรับแข็งค่ามากกว่าสกุลเงินภูมิภาคในบางช่วง อาจกระทบต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจ จึงเห็นควรให้ติดตาม สถานการณ์ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด แต่ไม่ได้ออกมาตรการเพิ่มเติม