หวานเป็นลม จมภาษี..ดีดที 10สต.-1บาท! แบบนี้หัวร้อนมั้ย?

กระทรวงการคลัง เสนอเก็บภาษีค่าความหวาน 111 รายการ ในการประชุมครม. ตั้งแต่น้ำอัดลมชาเขียว น้ำผลไม้  เครื่องดื่มชูกำลัง   โดยจะเก็บตั้งแต่ 10 สตางค์ถึง 1 บาทมีผลบังคับใช้เดือนกันยายน2562 นอกจากที่ต้องจ่าย ภาษีสรรพสามิต 20 เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่าสินค้าอยู่แล้ว  หลังพบเครื่องดื่มในตลาดมีค่าความหวานมากผิดปกติ ซึ่งทำลายสุขภาพของประชาชน จึงเสนอให้เก็บภาษี โดยระหว่างนี้ผู้ผลิตมีเวลาที่จะปรับปรุงสินค้า เพื่อลดค่าความหวาน

Advertisement

ภาพจากอินเทอร์เน็ต