ก.อุตฯเทสินเชื่อประชารัฐหวังดันSMEเต็มสูบ

กระทรวงอุตฯเ ผยเอสเอ็มอีแห่ขอสินเชื่อกองทุนประชารัฐแล้ว 18,777 ราย อนุมัติแล้ว 3,413 ราย

Advertisement

กระทรวงอุตสาหกรรม รับมอบนโยบายเร่งด่วนจากภาครัฐ จับมือหน่วยงานเศรษฐกิจพร้อมด้วยสถาบันการเงิน อาทิ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารรัฐและเอกชน เร่งให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและจำนวนที่มากขึ้น

โดยล่าสุดได้เปิดมาตรการใหม่ ได้แก่ การค้ำประกันสินเชื่อของ บสย.ในวงเงินค้ำประกัน 81,000 ล้านบาท ที่จะรับผิดชอบภาระให้ผู้ประกอบการสูงสุดถึง 30% และพร้อมเปิดอนุมัติให้ความช่วยเหลือในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยเชื่อว่าจะผลักดันให้ SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้ประมาณ 27,000 ราย

ช่วยให้เกิดการจ้างงาน 108,800 ราย และสร้างเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้อีกกว่า 371,000 ล้านบาท พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรม ธุรกิจ และแฟรนไชส์ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ในวงเงิน 7,500 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งระบบ และสนับสนุนนโยบาย Local Economy ของรัฐบาลให้ก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจ 4.0 ได้ต่อไป