จับตาปรับโครงสร้างตำรวจ

การปรับโครงสร้างตำรวจ กำลังถูกจับจ้องจากหลายๆฝ่าย สำคัญสุดหนีไม่พ้นประชาชน แทบทุกคนต้องสัมผัสกับตำรวจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

Advertisement

จริงอยู่..แม้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะกำหนดให้มีคณะกรรมการปรับโครงสร้างที่ต้องมีอาชีพตำรวจมีจำนวนครึ่งๆ จากกรรมการทั้งหมด
แทบจะฟันธง ถึงผลการปรับเปลี่ยน คงถอยหลังกลับไปที่เดิม เฉกเช่นในอดีต

ไม่ว่า เรื่องของสรรพกำลัง การแต่งตั้งโยกย้าย การจัดซื้อจัดจ้างอาวุธยุทโธปกรณ์ ความขาดแคลนขวัญกำลังใจ เมื่อเหลียวมองผู้นำหน่วย ที่ยังหลงไหลติดยึดขั้วอำนาจ ไม่มีความจริงใจแก้ปัญหาความขาดแคลนขององค์กร

อย่าหวังว่า จะมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ่น
การผลักดันให้กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สยายปีกองค์กรเป็นกองบัญชาการ ใช่ว่า จะเป็นเรื่องเร่งด่วน ประชาชนคนไทย ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย มีเพียงตำรวจเท่านั้นที่ได้ตำแหน่ง ได้ยศเพิ่ม ต้องเปลืองงบประมาณจ้างบุคคลากร เปลืองกระทั่งการจัดหาที่ตั้ง เพื่อสร้างที่ทำการใหม่

รวมทั้งการเช่าสถานที่ ตำรวจท่องเที่ยวทุกวันนี้ ขยายหน้างาน สร้างผลงาน ตีเมืองขึ้น หลายเรื่องเป็นการแย่งงานตำรวจหน่วยงานอื่น รวมทั้งตำรวจท้องที่ ที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว
ผลที่ตามมาแน่นอน

หนีไม่พ้น……..การสร้างกงสีใหม่ เป็นเวรเป็นกรรมของผู้ประกอบการ ทั้งสถานบริการ สถานบันเทิง ตลอดจนคนหาค่ำกินเย็น จ่ายเพิ่มทั้งท่องเที่ยวจังหวัด ท่องเที่ยวภาค กองสืบสวน ตลอดทางไปจนถึงกองบังคับการ เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแน่

นี่เพียงมุมมอง ปัจเจกเดียว เป็นเพียงกระผีกของการปรับโครงสร้างตำรวจ ภาพกระสือ กระหังตัวใหม่ก็บังเกิด ยิ่งมากคน มากความ ทั้งที่ความต้องการแท้จริงที่ประชาชน ต้องการ คือการลดตำแหน่งนายตำรวจตั้งแต่ผู้กำกับการไปจนถึงระดับนายพลให้มีปริมาณน้อยลง แล้วเอาเงินเดือนของบุคคลเหล่านี้ ไปกระจายจ้างตำรวจผู้น้อย ที่ต้องเปิดตำแหน่งให้มากขึ้น

ตำรวจผู้น้อยพวกนี้ คือ คนปฏิบัติหน้าที่ดูแลทุกข์สุขประชาชนอย่างแท้จริง มีกำลังเพียงพอ ดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัย นี่สิ องค์กรตำรวจในฝันที่ชาวบ้านต้องการ

เมื่อจะคิดใหม่ทำใหม่กันทั้งที ต้องเข้าตา ไม่ใช่รำคาญตา รำคาญหู กระทบรายได้ที่โดนสูบจากกระสือ กระหัง ติดยศใหญ่พันธุ์ใหม่ โดยมิชอบธรรม.

โดย..อิทธิเดช ลุย.

ภาพ..จากอินเตอร์เน็ต