อิมพอร์ตต่างด้าว ผ่าน LINE แบบนี้ได้เหรอ? 4.0 ผิดทาง ก.แรงงานฯ แจ้งจับ

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานแจ้งความดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.การบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ข้อหาโฆษณานำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ ไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หลังพบแอบอ้างโฆษณาผ่านแอปพลิเคชันไลน์

Advertisement

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้แจ้งความดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 กรณีมีการโฆษณาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ข้อความ “โปรแรง ‘MOU’ กัมพูชา !! มีแค่..พาสปอร์ตท่องเที่ยวเอามาทำใบอนุญาตทำงาน…ให้ถูกต้องได้”โดยมีการเชิญชวนนายจ้างและสถานประกอบการให้ทำ MOU แรงงานสัญชาติกัมพูชา เสียค่าใช้จ่ายเพียง 15,900 บาทต่อคน ซึ่งจากการสืบสวนและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางานพบว่าการโฆษณาดังกล่าวนั้น ผู้โฆษณาไม่ได้เป็นผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศแต่อย่างใด ซึ่งฝ่าฝืนมาตรา 25 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ข้อหา “ห้ามผู้ใดโฆษณานำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ เว้นแต่เป็นผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงาน” มีโทษตามมาตรา 104ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน ได้แจ้งความดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดงแล้ว

 

นายวรานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 33/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ผ่อนผันบทกำหนดโทษ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ใน 4 มาตรา คือ 101 102 119 และ 122 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ดังนั้น ความผิดตามมาตราอื่นๆ ที่ พ.ร.ก.กำหนด จะมีผลบังคับใช้ทันที ซึ่งหากผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนจะต้องบังคับใช้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนต้องสูญเสียเงินให้กับการโฆษณาในครั้งนี้ สามารถร้องทุกข์ได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 0 2248 4792 ,0 2245 6763 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป