อาเซียน+3 เร่งเปิดตลาดการค้า-ลงทุน บรรเทาผลกระทบโควิด-19

รัฐมนตรีเศรษฐกิจของ 10 ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน), จีน, ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ หรืออาเซียน +3 ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดตลาด เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

Advertisement

 

ล่าสุด บรรดารัฐมนตรีเศรษฐกิจได้จัดการประชุมออนไลน์กัน โดยมีนายทราน ตวน อัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามเป็นประธาน และได้มีการออกแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจกลุ่มอาเซียน+3 ว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19

 

แถลงการณ์ร่วม ระบุว่า บรรดารัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อประชาชน โดยผลกระทบดังกล่าวนั้น รวมถึงการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาค ตลาดการเงิน และทุนมนุษย์

 

นอกจากนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเดินหน้าเปิดตลาดสำหรับการค้าและการลงทุน เพื่อสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคให้ฟื้นตัวและมีเสถียรภาพ อีกทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาการไหลเวียนของสินค้าและการบริการ

 

ทั้งนี้ บรรดารัฐมนตรีเศรษฐกิจได้ตกลงที่จะหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของสินค้าที่จำเป็น เช่น อาหาร ยา และเวชภัณฑ์ในภูมิภาค ตลอดจนเดินหน้าแก้ไขอุปสรรคทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการไหลเวียนของสินค้าและการบริการ