พช.จับมือสวนสุนันทาขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม U-OTOPบุกตลาดออนไลน์

พช.ร่วมมือกับสวนสุนันทา นำร่องโครงการ U-OTOP หวังส่งเสริมสินค้าชุมชนผ่านนักศึกษาที่สนใจหารายได้พิเศษ รุกสู่ตลาดออนไลน์ สู้ภัยโควิด-19

Advertisement

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการทาบทามและ รับโอกาสจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ในการสร้างนักศึกษารุ่นใหม่เพื่อสังคม ภายใต้ชื่อโครงการ U-OTOP โดยมอบให้ มหาวิทยาลัยฯดำเนินการนำร่องการพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ที่จะเป็นที่ปรึกษา พร้อมลงภาคสนามร่วมกับพัฒนาจังหวัด โดยนำร่องที่จังหวัดสมุทรสงคราม ตลอดเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้ผลตอบรับดี

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทั้งนี้นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการนำสินค้า otop มาขายบนโลกออนไลน์ในช่วงเกิดปัญหาโควิต ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนพอสมควร แบ่งเบาความเดือดร้อนของครอบครัวได้

ส่วนผู้ประกอบการ otop ในแต่ละชุมชนก็จะได้ขยายตลาดบน online และได้ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่มหาวิทยาลัยฯได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนักศึกษาและร่วมสนับสนุนสินค้าชุมชนได้ออกสู่ตลาดยุคใหม่ 4.0 ที่สำคัญจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการพัฒนาต่อยอดในลำดับต่อไปอย่างยั่งยืน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.)กล่าวแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ว่าข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสานต่อนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและครัวเรือน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนโดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนและครัวเรือนมีความสุข ก้าวไปสู่เศรษฐกิจครัวเรือนอย่างมั่นคง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ขณะเดียวกันยังสามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญคือการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการพัฒนาสินค้า otop ควบคู่ไปกับงานชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี

ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นสินค้า otop และชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถีได้ “ เราคาดหวังว่าโครงการนี้จะส่งผลให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเกิดการกระจายรายได้ให้ชุมชนตรงตามเป้าหมายของการสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้าวไปสู่เศรษฐกิจครัวเรือนที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในที่สุด”

ด้าน รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ U-OTOP กล่าวเสริมว่า โจทย์นี้น่าท้าทาย ต้องวางแผนระบบคิดและแก้ปัญหาต่างๆในระหว่างการดำเนินการ ตั้งแต่การคัดเลือก คัดกรอง นักศึกษา ต้องสร้างความเข้าใจในการดำเนินการ ทั้ง พัฒนาคู่มือ พัฒนาหลักสูตรและอบรมนักศึกษา อีกทั้งอบรมในระบบการขายสินค้าบน online  การสร้างความเข้าใจสินค้า พฤติกรรมผู้บริโภคแนวใหม่ ชุมชนสัมพันธ์ หรือ แม้การสร้างการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ส่วนการคัดกรองตำแหน่งที่ปรึกษา จะมีการคัดสรรคณาจารย์ ที่มีความรู้ประสบการณ์ด้านธุรกิจ ด้านการตลาด ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์  เพื่อเป็นที่ปรึกษา นักศึกษา และ พัฒนาแพทฟอร์มของเราเองที่มีการพัฒนาร่วมระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

“วันนี้นักศึกษา ที่ปรึกษาและมหาวิทยาลัยฯพร้อมจึงเริ่มดำเนินการตามที่วางแผน แรกๆเรามีปัญหาการขายของนักศึกษาเช่นกันไม่ว่า FB  ของนักศึกษาที่ใช้เบื้องต้นไม่จูงใจการขาย บางครั้ง ผู้ประกอบการไม่มีสต็อค หรือ ค่าขนส่งแพง ซึ่งเป็นจุดอ่อนแต่ตอนนี้เราช่วยกันแก้ไขจนผ่านมาได้แล้ว ทำให้นักศึกษาเริ่มมั่นใจว่าทำได้ ขณะเดียวกันแพทฟอร์ม มหาวิทยาลัยกับ พช.เสร็จสมบูรณ์ จึงเชื่อมงานได้อย่างลงตัว จากนี้ไปมหาวิทยาลัย ฯ จะเป็นคู่สัญญาและดูความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประกอบการ otop และ นักศึกษา ทั้งการดูแลการส่ง การเงินบัญชี การจ่ายเงิน การเครมสินค้า ตอบได้เลยว่าเราพร้อมแล้ว”รศ.ดร.ธนสุวิทย์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม การผลักดันโครงการ U-OTOP ที่กำลังขับเคลื่อนครั้งนี้ ได้เดินมาถูกทาง ยิ่งช่วงนี้ ครอบครัว นักศึกษา ต้องแบกภาระ ค่าเทอม ค่าที่พัก ค่ากินอยู่ ของลูกหลานตัวเอง หรือ ผู้ประกอบ otop อยู่ในชุมชนต้องการขยายตลาดอยู่ บางแห่งขายไม่ได้เลยก็มี ด้วยผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 มหาวิทยาลัยและกรมการพัฒนาชุมชนจึงมีความมุ่งมั่นร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนี้อย่างเต็มความสามารถ และ จะเป็นโครงการนำร่องที่มีความชัดเจนที่จะช่วยชุมชนและ นักศึกษา ผู้ประกอบการ otop ยืนอยู่อย่างมั่นใจในการใช้ชีวิตท่ามกลางวิกฤตครั้งนี้อย่างสบาย