มท.ไม่ทิ้งคนจรจัดสั่งผู้ว่าทุกจังหวัดดูแลตามเกณฑ์

มหาดไทยกำชับผู้ว่าฯทุกจังหวัด ดูแลช่วยเหลือคนเร่ร่อน แจกอาหารให้เพียงพอ ช่วยเหลือคนตกงานกลับภูมิลำเนา หากพบสงสัยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ประสานงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ปกครองจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือคนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัยและคนตกงานที่มาจากจังหวัดอื่น โดยให้จัดอาหารให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือคนตกงานกลับภูมิลำเนา โดยสำรวจข้อมูลและสำรวจปัญหาความต้องการของคนเร่ร่อนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป

Advertisement

ขณะเดียวกันหากพบบุคคลใดต้องสงสัยว่าเป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง ให้ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโควิด19 ของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ปัจจุบันพบว่า มีประชาชนจำนวนหนึ่ง ซึ่งตกงาน และมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ จึงทำให้เกิดการรวมตัวกันอยู่ตามสถานที่สาธารณะต่างๆ