ญี่ปุ่นศก.โต ส่งผลมีลุ้นเพิ่มนำเข้าสินค้าไทย สินค้าอะไรบ้างมาดูกัน

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ดัชนีเศรษฐกิจญี่ปุ่นส่งซิกเพิ่ม ดันการค้าไทยดีขึ้น รถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนสมาร์ทโฟน ภาคบริการท่องเที่ยวรุ่ง ลงทุนขยายตัว

Advertisement

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยรายงานสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2560 ว่า รัฐบาลญี่ปุ่นคาดการณ์แนวโน้มจีดีพีปีนี้จะเติบโตได้ 1.5 % โดยรายได้ประชากรจะเติบโตขึ้น 1.7% อัตราการว่างงานเหลือ  2.9 % ด้านภาคการผลิตและค่าครองชีพจะขยายตัว 2.7% และ 1.1% ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจและการคลังต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ นโยบายทางการเงิน “Abenomics” หรือนโยบายลูกศรสามดอก และยุทธศาสตร์ฟื้นฟูญี่ปุ่นปี 2559” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าฯ กล่าว

เมื่อเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มกระเติ้องขึ้นผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร เรื่องนี้ น.ส.ณัฐิยา สุจินดา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว กล่าวว่า

ด้านการค้าระหว่างญี่ปุ่นกับไทย การส่งออกจากญี่ปุ่นมาไทยในปี 2559 มีมูลค่าราว 27,421 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง  2.03% โดยญี่ปุ่นส่งออกมาไทยเป็นอันดับที่ 6 คิดเป็นสัดส่วน 4.25% และไทยจัดเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนของญี่ปุ่น ในขณะที่การนำเข้าของญี่ปุ่นจากไทยในปี 2559 มีมูลค่า 20,150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 1.35%

หมวดสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตรที่ญี่ปุ่นนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ได้แก่ เนื้อสัตว์ปรุงแต่ง โดยเฉพาะไก่แปรรูป  มูลค่า 1,281 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 8.01% กุ้งและปูสด แช่เย็น และแช่แข็ง มูลค่า 121 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 12.17% ผลไม้กระป๋อง มูลค่า 72 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 14.41 % ในจำนวนนี้ญี่ปุ่นนำเข้าสับปะรดกระป๋องจากไทยเพิ่มขึ้นกว่า  34.78 %

หมวดสินค้าอุตสาหกรรม ญี่ปุ่นนำเข้ารถยนต์ จักรยานยนต์ และส่วนประกอบจากไทย มูลค่า 1,085 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 7.23%  ซึ่งเป็นผลจากนโยบายของบริษัทญี่ปุ่นที่ไปลงทุนในอาเซียน และความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์มูลค่า 430 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 51.50% และเส้นใยนำแสงและเลนส์มูลค่าการนำเข้า 228 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 11.17 %

หมวดสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ได้แก่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ญี่ปุ่นนำเข้าจากไทย 479 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4.22% อย่างไรก็ดี มูลค่าการนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปของญี่ปุ่นในภาพรวมลดลง1.97 % เนื่องจากเศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ประกอบกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการแต่งตัวของคนรุ่นใหม่ส่งผลให้กำลังบริโภคเสื้อผ้าสำเร็จรูปของคนญี่ปุ่นลดลง ขณะเดียวกันภาพรวมการนำเข้าเครื่องสำอางและน้ำหอมของญี่ปุ่นมีมูลค่า 466 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 7.36% โดยมีปริมาณการนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นด้วย