สงกรานต์ออนไลน์สู้โควิด กมธ.ศาสนาฯวอนทำบุญที่บ้านปลอดเชื้อเพื่อชาติ

ภาพประกอบข่าวจากแฟ้ม

กมธ.ศาสนาฯ วุฒิสภา  ขอปชช.งดพิธีกรรมศาสนา-ละเล่นสงกรานต์ปีนี้  แนะสรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน-อวยพรญาติผู้ใหญ่ผ่านออนไลน์ ป้องกัน “โควิด-19” ลุกลาม

Advertisement

นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา  กล่าวถึงการปฏิบัติตัวของคนไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า การรวมตัวกันของคนหมู่มาก มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รัฐบาลจึงมีคำสั่งงดเว้นพิธีกรรมทางศาสนา และกิจกรรมการละเล่นสงกรานต์ในปีนี้ แต่ประชาชนสามารถสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ดีได้ด้วยการไหว้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสมือหรือสัมผัสตัวกัน การสรงน้ำพระพุทธรูปภายในบ้าน รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร และสวมใส่หน้ากากอนามัย แต่กรณีญาติผู้ใหญ่อยู่ต่างจังหวัด ควรงดการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงนี้ออกไปก่อน โดยให้แสดงความรักความผูกพันต่อครอบครัวและเครือญาติผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรือออนไลน์ เช่น Facebook Line เป็นต้น ที่สำคัญควรงดกิจกรรมสังสรรค์ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเสพของมึนเมาทุกชนิด นอกจากนี้ ควรทำความสะอาดบ้านเรือนหรือศาสนสถาน พื้นที่จัดกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ ให้สะอาด ปราศจากเชื้อ ทุกครั้งที่ทำความสะอาดให้สวมใส่ถุงมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ

นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

มติมหาเถรสมาคมได้มีคำสั่งไปยังเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองและสุขอนามัยส่วนบุคคลให้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ไว้ใช้ สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แล้ว

“ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้เรากำลังจะควบคุมอัตราผู้ติดเชื้อในประเทศไทยให้โน้มลงให้มากที่สุด จึงอยากขอความร่วมมือประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่ประพฤติปฏิบัติในลักษณะที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ตามคำแนะนำและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด เพื่อให้เรารอดพ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นี้ไปได้ และผ่านพ้นช่วงเวลาที่แสนยากลำบากนี้ไปโดยเร็ววัน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของคนไทยทุกคน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”