ธกส. ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก! ช่วยลูกค้าจากพิษโควิด-ภัยแล้ง

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธ.ก.ส. ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยปรับลด MRR ลงร้อยละ 0.125 ต่อปี พร้อมทั้งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ ร้อยละ 0.05 – 0.35 ต่อปี  โดยมีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

Advertisement

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  เปิดเผยว่า  เพื่อตอบสนองทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และภัยแล้ง ธ.ก.ส. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสำหรับเกษตรกรลูกค้ารายย่อยและบุคคลทั่วไป MRR จากเดิมที่ร้อยละ 6.750 ต่อปี ลดลงร้อยละ 0.125 เหลือร้อยละ 6.625 ต่อปี

ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธ.ก.ส. ปรับลดเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากประจำ สำหรับบุคคล  นิติบุคคล  ราชการและรัฐวิสาหกิจ  ลดลงร้อยละ 0.05-0.35 ต่อปี  ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร