รมว.สธ.เปิดอาคาร 76 ปี ศรีธัญญา พร้อมด้วยศูนย์จิตธรรม

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผอ.รพ.ศรีธัญญา และนายชลธี ยังตรง รองผวจ.นนทบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้า ร่วมกันทำพิธีเปิดอาคาร 76 ปี ศรีธัญญา และศูนย์จิตธรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา

Advertisement

รมว.สธ. กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เน้นยุทธศาสตร์งานส่งเสริมสุขภาพจิตของประเทศไทย เพื่อเน้นให้เกิดการรับรู้และการร่วมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน นำไปสู่เป้าหมายหลักคือ “ประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข” ไม่มุ่งเน้นเฉพาะการบริการ แต่เป็นการสร้างแนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้มีความสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ด้วยการทำงานร่วมกันของเครือข่ายทุกภาคส่วน

สำหรับโรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางจิตเวช ที่เจ็บป่วยทางด้านอารมณ์และจิตใจ ให้สามารถกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยมีความมุ่งมั่นสร้างสรรและพัฒนาระบบการบริการผู้ป่วยจิตเวชมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ละปีมีผู้เข้ารับบริการ 115,567 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยจิตเวช

นอกจากนี้โรงพยาบาลศรีธัญญา ได้จัดตั้งศูนย์ “จิตธรรม” เพื่อเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม ใช้หลักการ เจริญสติ สติบำบัด ธรรมะบำบัด ในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชสำหรับผู้ป่วยจิตเวช มาช้านานจนเป็นที่ทราบกันดีในปัจจุบัน