“อยู่บ้าน ลดเชื้อ เพื่อชาติ” ไปดูภาพบุคลากรสาธารณสุขเชิญชวนช่วยกันป้องกันโควิด

บุคลากรสาธารณสุขร่วมรณรงค์ “อยู่บ้าน ลดเชื้อ เพื่อชาติ” กับภาพถือป้ายเชิญชวน ให้ทุกคนร่วมมือกัน อีกหนึ่งในบรรยากาศช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019

Advertisement