ลดค่าน้ำ-ไฟ 3 เดือน ครม.ไฟเขียว เยียวยาบรรเทาค่าครองชีพ

ครม.เคาะแล้วช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพประชาชน ลดค่าน้ำ-ไฟทุกประเภทการใช้ 3 เดือน แถมพ่วงมาตรการขยายเวลาจ่ายสำหรับกิจการ

Advertisement

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง มาตรการการช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนในส่วนของ กระทรวงมหาดไทย โดยมีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบค่าอุปโภคบริโภค นั้นในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติ ให้ลดค่าน้ำ และค่าไฟ เพื่อบรรเทาค่าครองชีพ  โดยมีมาตรการ ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 3 ผู้ใช้ทุกประเภท 3 เดือน คือ เม.ย.-มิ.ย. 25632. ขยายเวลาการชำระค่าไฟฟ้ากิจการเฉพาะอย่าง อาทิ โรงแรม ให้เช่าที่พักอาศัย ไม่คิดดอกเบี้ย ไม่งดจ่ายไฟ โดยไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิลของเดือน เม.ย. และ พ.ค. 3. คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ให้บ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก รวม 22.17 ล้านราย วงเงิน 31,200 ล้านบาท

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

และ  ลดค่าน้ำ ร้อยละ 3 ของผู้ใช้ทุกประเภท 3 เดือน คือ เม.ย.-มิ.ย. 2563 ใช้งบ 330 ล้านบาท 2. ขยายเวลาการชำระค่าน้ำกิจการเฉพาะอย่าง อาทิ โรงแรม ให้เช่าที่พักอาศัย ไม่คิดดอกเบี้ย ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิลของเดือน เม.ย. และ พ.ค. ทั้งสิ้น 30,900 ราย3. คืนเงินประกันการใช้น้ำ ให้บ้านที่อยู่อาศัย 5.7 ล้านราย