“ธรรมาค้าขาย” ธุรกิจสำเร็จ ด้วยธรรมะ ‘วันแห่งโอกาสดี @CP ALL 2020’

งาน ‘วันแห่งโอกาสดี @CP ALL 2020’ จัดโดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย ได้เปิดพื้นที่ชั้น 2 อาคารบี ภายในศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ เพื่อทำให้คำว่า “โอกาส”เป็นสิ่งที่จับต้องได้ ทำให้หลายคนมองเห็นโอกาสหลากหลายด้านในพื้นที่เดียว ทั้งโอกาสด้านธุรกิจ อาชีพ และการศึกษา และอื่นๆอีกมากมาย

Advertisement

ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษ การสัมมนา เสริมความรู้ด้านการค้าขาย และการตลาดโดยผู้เชี่ยวชาญและ SME ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจกับเซเว่น อีเลฟเว่น การมอบทุนการศึกษาในระดับ ปวช.-ปริญญาตรี หลากหลายสาขา หลากหลายคณะและการเปิดรับสมัครนักเรียนทุนเพิ่มเติมในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รวมจำนวนทุนการศึกษากว่า 12,000 ทุน หรือกว่า 1,000 ล้านบาท การเปิดรับสมัครงานในกลุ่มซีพี ออลล์ กว่า 35,000 ตำแหน่ง โอกาสการชมและช้อปเพลินกับบูธสินค้า SME กว่า 300 บูธ บูธผลิตภัณฑ์ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ อาทิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน การรวมตัวครั้งสำคัญของที่ปรึกษาธุรกิจ SME โอกาสการนำเสนอสินค้าเข้าสู่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง เป็นผู้ร่วมธุรกิจร้านเซเว่น อีเลฟเว่น พร้อมมอบรางวัลเซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2562

และอีกหนึ่งไฮไลท์ในงานนี้ คือ ยกวัดมาไว้ที่เซเว่นสัญจร โดยนิมนต์พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร พระนักเทศน์ชื่อดังทางสื่อออนไลน์ จากวัดไร่ป่าธรรมภิมุก จ.ตราด แสดงธรรมบรรยายหัวข้อ “ธรรมาค้าขาย”ให้คนต่างวัยได้เข้าถึงธรรมะแบบง่ายๆ

พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร ได้ให้กำลังใจกับผู้ที่กำลังทำมาค้าขายที่ต้องฝ่าฟันกับวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันว่า การให้กำลังใจตัวเองที่ดีที่สุด คือ คาถา 5 คำ มีอะไรไม่สบายใจ หรือทุกข์ใจ ก็ให้ท่องว่า “เดี๋ยว มัน ก็ ผ่าน ไป” ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกเรื่องที่เจออยู่ในปัจจุบัน

พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร พระนักเทศน์ชื่อดังทางสื่อออนไลน์ จากวัดไร่ป่าธรรมภิมุก จ.ตราด

“เราจุดเทียนคนละแท่ง แล้วเราเป่าเทียนของคนข้าง ๆ ให้ดับ ก็ไม่สามารถทำให้เทียนของเราสว่างขึ้นได้” จงใช้กิเลสในการสร้างสรรค์มากกว่าการทำลาย สร้างสรรค์สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่แบรนด์หรือกิจการของเราให้มีคุณภาพดีขึ้นอยู่เสมอ ดีกว่าการคิดที่จะทำลาย รังแต่จะทำให้มีแต่ความทุกข์ ไม่พบเจอความสุข

การค้าขายอย่างมีความสุข คือ การค้าขายอย่างไร้ตัวตน ค้าขายอย่างอนัตตา ค้าขายอย่างมีคาถาหายตัว ถ้าขายได้เท่านี้ไม่เป็นไร ได้ 200 ก็ดี ได้ 2,000 ก็ดีกว่าคนอื่นที่ได้ 1,200 อย่าลดคุณค่าในตัวเอง มิเช่นนั้นจะหาความสุขจากการขายมิได้

มากกว่านั้นท่านยังให้คำแนะนำในการใช้ชีวิต โดยยกตัวอย่างหลังจากที่เด็กๆสวดมนต์เสร็จก็ช่วยกันเก็บอาสนะมาซ้อนกัน เปรียบกับการจัดการปัญหาที่ซ้อนกันอยู่ในชีวิต เหมือนกับการซ้อนอาสนะ ว่าอย่าซ้อนสูงเกินไป ซ้อนไม่ได้องศา ไม่มีระเบียบมันก็จะล้มลงมา เหมือนการเก็บปัญหาไว้ เราต้องรู้จักการจัดการ เก็บไว้อย่างมีทักษะ มีระเบียบระบบ ไม่เก็บไว้ในมุมของความโกรธ ความโลภ ความอาฆาต การสวดมนต์ทุกวันเหมือนกับการล้าง การเคลียร์ปัญหาออกไป ซึ่งการสวดมนต์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้มีทำให้มีสติรู้ ถ้านั่งแล้วเจ็บหลังปวดหลังก็สามารถนอนสวดมนต์ได้เช่นกัน ในขณะนอนลงก็มีสติรู้ตัวตลอดเวลา

พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร ทิ้งท้ายว่า ระหว่าง แบ่ง กับ แข่ง สระเหมือนกัน วรรณยุกต์เหมือนกัน ตัวสะกดเหมือนกัน ต่างกันที่พยัญชนะ แต่ถึงอย่างนั้น ถ้าเราไม่ แข่ง แต่เรา แบ่ง(ปัน) เราก็อยู่ได้ เหมือนร้าน 7-11 กับผู้ประกอบการที่อยู่ร่วมกัน ร้าน 7-11 มีสินค้าของตน ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการมีสินค้าอะไรก็สามารถขายที่ 7-11 ได้

นอกจากการจัดธรรมบรรยายในงานวันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020 ที่ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะแล้ว ซีพี ออลล์ ยึดมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ไปพร้อมกับพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ซึ่งจัดบรรยายธรรมเป็นปีที่ 24 รวมกว่า 1,200 ครั้ง เพื่อให้พนักงานและประชาชนทั่วไปเข้าฟังธรรมบรรยาย ทำวัตร และสวดมนต์ร่วมกัน เป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 12.00-13.30 น. ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และโครงการธรรมสู่เยาวชน ด้วยการเผยแผ่ธรรมสู่นักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”