ปิดสนามบินสกลนครกรมท่าอากาศยานแก้น้ำท่วมรันเวย์

ปิดรันเวย์ถึงวันจันทร์ กรมท่าอากาศยานเร่งแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมขัง ท่าอากาศยานสกลนคร

Advertisement

จากภาวะอุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดสกลนคร ล่าสุด กรมท่าอากาศยานประกาศ NOTAM ปิดทางวิ่ง 05/23 (R/W 05/23) และทางขับสาย A (Taxiway A) ณ ท่าอากาศยานสกลนครต่อไปจนถึงวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 23.59 น. เพื่อแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณทางขับสาย A (Taxiway A)

สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อเพื่อเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือขอยกเลิกการเดินทางกับสายการบินได้โดยตรงดังหมายเลขต่อไปนี้ สายการบินไทยแอร์เอเชีย 042 724 134, สายการบินนกแอร์ 042 713 044 และท่าอากาศยานสกลนคร 042 724 044 – 46 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้