เปิดตัวแอปพลิเคชัน Thai Standard Boat

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานตัวเว็บแอปพลิเคชัน “Thai Standard Boat” เรือรับจ้างเพื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มในการเผยแพร่ข้อมูลเรือรับจ้างเพื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ให้ผู้ประกอบการเรือรับจ้างตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางน้ำให้นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขัน ตอบสนองความต้องการของตลาดนักท่องเที่ยวในด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการโดยสารเรือรับจ้างเพื่อการท่องเที่ยว

Advertisement