แรลลี่ปลูกป่ากรุงเทพ-กาญจนบุรี กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่

ขอเชิญร่วมแข่งขันแรลลี่ปลูกป่า กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ กรุงเทพ-กาญจนบุรี ชิงถ้วยรางวัล พลตำรวจตรี ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 7

Advertisement

นายวันชัย ลาภวิไลพงศ์ หรือ “โต วัดอรุณ”ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ ร่วมกับคณะกรรมการ กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ จัดแถลงข่าวการแข่งขันแรลลี่ปลูกป่าการกุศล ชิงถ้วย พล.ต.ต. ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผบก.น.7 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนไทยได้เห็นคุณค่า รักและหวงแหนต้นไม้และป่าไม้ โดยมี พ.ต.อ.จารุภัช ทองโกมล ผกก.สน.บางกอกใหญ่ เป็นที่ปรึกษาในการจัดงาน โดย

 

นายวันชัย กล่าวว่าคณะกรรมการการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษา สน.บางกอกใหญ่ ได้มีการจัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางว่า ที่จะเข้ามาทำงานเพื่อสาธารณะประโยชน์ และจะจัดทำโครงการดีๆขึ้นเพื่อตอบแทนสังคม โดยจัดเป็นการท่องเที่ยวปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนไทยได้เห็นคุณค่า รัก และหวงแหนต้นไม้และป่าไม้ซึ่งเป็นมรดกของชาติ ให้อยู่ชั่วลูกชั่วหลานของพวกเราชาวไทยต่อไป อีกทั้งเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว เรายังนำมาเพื่อการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่และครอบครัว และเพื่อใช้ในพัฒนาสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ต่อไป โดยมีรูปแบบการปลูกต้นไม้ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น และการแข่งขันแรลลี่ ชิงถ้วยรางวัลผู้บังคับการตำรวจนครบาล 7


เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมใจทำสาธารณกุศลปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนไทยเห็นคุณค่า รัก และหวงแหนต้นไม้และป่าไม้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศ (Eco-Tourism) ภายในประเทศ ส่วนเงินรายได้ เป็นไปเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่และครอบครัว และเพื่อใช้ในพัฒนาสถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่” นายวันชัยกล่าว

สำหรับ กิจกรรม การแข่งขันแรลลี่ปลูกป่า กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ เป็นการจัดแรลลี่ในรูปแบบพิเศษ นอกจากความสนุกสนานและได้ถ่ายภาพกับทิวทัศน์อันสวยงามแล้ว ยังได้รับสาระความรู้เนื้อหาที่น่าสนใจ จาก การบอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ นโยบายการพัฒนาที่มีผลต่อทรัพยากรในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นผังเมือง พื้นที่ป่า สภาพแวดล้อม อาหาร และวัฒนธรรมในภาคกลางคืน นอกจากเป็นการสนุกสนานจากเกมต่างๆแล้ว ท่านจะได้มีการสร้างส่วนร่วมกับการแสดง ดนตรี เกมส์ต่างๆ และลิ้มรส อาหารพื้นบ้านจากชาวบ้านในพื้นที่