ปีใหม่กลับถึงบ้านปลอดภัยกับบขส. ยันไม่มีตกค้าง

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาตั้งแต่วันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2562 จำนวน 509,016 คน บขส. ได้จัดรถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม , รถตู้) รองรับรวม 27,558 เที่ยว

Advertisement

ส่วนข้อมูลการเดินทางเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 มีผู้ใช้บริการ 159,713 คน ต่ำกว่าประมาณการเล็กน้อย
โดยประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาตั้งแต่วันที่ 25-28 ธ.ค.62 กว่า 509,016 คน ทำให้การเดินทางช่วงปีใหม่นี้ไม่หนาแน่นเท่าปีที่ผ่านมา เนื่องมาจากมีการหยุดยาวก่อนหน้านี้ กอรปกับ กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรม countdown 2020 หลายแห่งที่ ดึงดูดความสนใจ ทำให้ประชาชนมีการวางแผนการเดินทางและเตรียมการเฉลิมฉลองปีใหม่ 2563 กันเป็นอย่างดี

สำหรับบรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) วันนี้ (29 ธ.ค. 62) ยังคงมีผู้โดยสารเดินทางกลับในเส้นทางสายสั้น เช่น กรุงเทพฯ – นครราชสีมา ซึ่งเป็นการเดินทางปกติ โดยในปีนี้ บขส. จัดรถโดยสารให้บริการเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

 

กองสื่อสารองค์กรและการตลาด
สำนักอำนวยการ
บริษัท ขนส่ง จำกัด