ทดลองให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(หมอชิต-สะพานใหม่)

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดทดลองให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต จำนวน 4 สถานี

Advertisement

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดทดลองให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต จำนวน 4 สถานี จากสถานีห้าแยกลาดพร้าวถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธี

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่งมวลชนทางรางตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ของรัฐบาล ซึ่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการก่อสร้างและกรุงเทพมหานครได้ติดตั้งระบบรถไฟฟ้าและเดินรถ ปัจจุบันมีความพร้อมสามารถเปิดทดลองให้บริการเดินรถ ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต เพิ่มเติม 4 สถานี (สถานีพหลโยธิน 24 สถานีรัชโยธิน สถานีเสนานิคม และสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไม่คิดค่าบริการจนถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและบรรเทาปัญหาจราจรในพื้นที่ถนนพหลโยธินและถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีรูปแบบการเดินรถ ดังนี้

1.ช่วงเวลาเร่งด่วน (Peak) ตั้งแต่เวลา 07.00 – 09.00 น. และ 16.30 – 20.00 น. จะให้บริการเดินรถตั้งแต่สถานีเคหะสมุทรปราการ จนถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วกลับรถวิ่งให้บริการในเส้นทางเดิม ซึ่งจะวิ่งสลับ 1 ต่อ 1 กับขบวนรถไฟฟ้าที่วิ่งในเส้นทางสถานีหมอชิต ถึงสถานีสำโรง

2.นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ จะให้บริการตั้งแต่สถานีเคหะสมุทรปราการ จนถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วกลับรถวิ่งในเส้นทางเดิม

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต เป็นทางยกระดับตลอดเส้นทางระยะทาง 19 กิโลเมตร จำนวน 16 สถานี และอาคารจอดแล้วจร (Park&Ride) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่บริเวณถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 25 และบริเวณใกล้กับสถานีตำรวจภูธรคูคต ทั้งนี้ หลังจากทดลองให้บริการเดินรถเพิ่มเติม 4 สถานี คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการอยู่ที่ 100,000 เที่ยวคนต่อวัน เนื่องจากเป็นเส้นทางที่อยู่ใกล้กับสถานที่ราชการ สถานศึกษา ศูนย์การค้า ย่านที่พักอาศัยหนาแน่น และเมื่อเปิดให้บริการเดินรถเต็มระบบจากสถานีหมอชิจถึงสถานีปลายทางคูคต ในช่วงปลายปี 2563 คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารกว่า 200,000 เที่ยวคนต่อวัน