ช่วยผ่อนดาวน์บ้านรายละ 5 หมื่นรัฐควักหวังกระตุ้นศก.รับแค่แสนราย

ส่งท้ายปีเก่า 62 ต้อนรับปีใหม่ 63 รัฐบาลช่วยผ่อนดาวน์ที่อยู่อาศัย 5 หมื่นบาทต่อราย คุณสมบัติต้องอยู่ในระบบภาษีนะ! ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 62 – 31 มีนาคม 2563 จำนวนจำกัดแค่แสนคน ครม.เห็นชอบแล้ว

Advertisement

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผย ความคืบหน้าเกี่ยวกับ แนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเป็นนโยบายหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยระบุว่า สำหรับมาตรการดังกล่าว เป็นเรื่องของการลดภาระที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการ “บ้านดีมีดาวน์” เพื่อเป็นการลดภาระ และสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยภาครัฐสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) จำนวน 50,000 บาท ต่อราย

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง (กลาง)

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมมาตรการต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี ผู้ที่อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร จำนวน 100,000 ราย และผ่านเกณฑ์ ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 62 – 31 มีนาคม 2563  กระทรวงการคลังคาดว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 จะช่วยกระตุ้น อุปสงค์ภายในประเทศทำให้เศรษฐกิจในไตรมาส 4 เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างแรงส่ง (Momentum) ให้เศรษฐกิจในปี 2563 ขยายตัวอย่างมีศักยภาพ