ขนส่งทางบก ร่วมกับ กสท. เปิดใช้ GPS Tracking

 

Advertisement

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพิ่มบริการเครือข่ายส่งสัญญาณคุณภาพสูง ยกระดับการบริหารจัดการรถ และสนับสนุนการใช้ GPS Tracking

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของกรมการขนส่งทางบก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ

โดยเพิ่มทางเลือกบริการเครือข่ายส่งสัญญาณที่ได้มาตรฐานให้กับผู้ประกอบการ ทำให้การทำงานของระบบ GPS Tracking ในรถโดยสารและรถบรรทุกมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยกำหนดเป้าหมายให้มีระบบการควบคุม กำกับ และติดตามพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ

ซึ่งผู้ประกอบการต้องติดตั้งระบบ GPS Tracking เชื่อมโยงและส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์อย่างมีประสิทธิภาพและความเสถียรสูง โดย ขบ. ได้ร่วมมือกับ CAT เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและรูปแบบการทำงานที่ตอบสนองและรองรับการทำงานของระบบ GPS Tracking เช่น บริการเครือข่ายส่งสัญญาณผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูง บริการอื่น ๆ ในอัตราพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการเลือกใช้บริการเครือข่ายสัญญาณที่มีคุณภาพ สามารถบริหารจัดการรถและใช้ประโยชน์จากระบบ GPS Tracking ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นมิติสำคัญของการบริหารจัดการเชิงป้องกันด้วยระบบเฝ้าระวัง สร้างโครงข่ายการคมนาคมที่มีคุณภาพ และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพการให้บริการที่ดีและเชื่อมั่นในความปลอดภัย ตามโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้