“วัดเรไร”รอศรัทธาพุทธศาสนา..ช่วย“ เวทนาทางสัญจรราวชนบท

“นิยามของคำว่า“กรุงเทพ”ย่อมไม่ใช่ “ชนบท”..นี่คือสิ่งที่ชาวชุมชนรอบวัดเรไร และคนทั่วไปกำลังตั้งคำถามอยู่ พร้อมทั้งกำลังประกาศให้ถึงหูผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนารับรู้”

Advertisement

ใครจะเชื่อว่า เมืองหลวงของประเทศไทย อย่าง กรุงเทพมหานคร เมืองฟ้าอมร ยังมีวัดที่การคมนาคมไปมาลำบาก ราวกับอยู่ย่านชนบทต่างจังหวัดทุรกันดาร ซึ่งวัดที่กำลังจะกล่าวถึงนี้ คือ“วัดเรไร”อยู่ซอยแก้วเงินทอง 36 ตลิ่งชัน กทม.โดยซอยที่จะเดินทางเข้าวัด เป็นพื้นปูน มีความกว้างแค่คนเดินสวนกัน รถยนต์หมดสิทธิ์เข้าไป นอกจากรถมอเตอร์ไซค์ หรือจักรยาน และระยะทางจากถนนใหญ่ เข้าซอยเพื่อไปยังวัดเรไร มีความยาวประมาณ 500 เมตร ทำให้การเดินเท้าเสียเวลามาก อีกทั้งบางช่วงตอนของถนนในซอย ยังเป็นคูน้ำและที่ต่ำ มีคนเกิดอุบัติเหตุตกลงไปสองข้างทางเดิน จนได้รับบาดเจ็บเป็นประจำ


ที่สำคัญ ใกล้เคียงบริเวณวัดเรไร ยังมีโรงเรียนเด็กเล็ก ถึงสองโรงเรียน คือ โรงเรียนปิยะมิตร ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนปิยะวิทยา ที่อยู่ภายในอาณาเขตและการอุปถัมภ์ของวัดเรไร โดยทั้งสองโรงเรียนนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 มีนักเรียนรวมกันราว 400 คน  การสัญจรเข้าไปที่โรงเรียน ใช้ทางเดียวกับที่สัญจรไปวัดเรไร โดยสองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านคน บางช่วงก็เป็นที่ลุ่มต่ำกว่าพื้นถนนในซอย เรียกได้ว่ามีทั้งชาวบ้าน เด็ก และพระภิกษุ จำเป็นต้องใช้ถนนเส้นนี้มากมายในแต่ละวัน แต่กลับเป็นถนนที่ไม่มีความสะดวกและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุสูง
ที่น่าหดหู่เวทนายิ่งนัก คือ ยามที่มีพระภิกษุอาพาธ จำเป็นต้องไปโรงพยาบาล ก็ต้องมีคนอุ้มหรือแบกหามพระภิกษุ แล้วเดินเท้าออกไปขึ้นรถยังถนนใหญ่อีกที เพราะรถยนต์ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ หรือแม้แต่การนำศพคนตายมาประกอบพิธีที่วัดเรไร ก็ต้องใช้วิธีเดินแบกศพมา เป็นเหตุให้วัดเรไร ไม่ค่อยมีญาติโยมเดินทางมาทำบุญมากนัก นอกจากคนในละแวกนั้น ทำให้วัดเรไรขาดปัจจัยในการพัฒนา
“กฤช ติปยานนท์” ชายผู้เติบโตในย่านวัดเรไร มา 52 ปี เล่าให้ทีมข่าว ศิลปะวัฒนธรรม “สำนักข่าว SBN” ฟังว่า ได้มีความพยายามจากหลายฝ่าย เพื่อระดมทุนในการขยายถนน แต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งปัจจัยสำคัญนั้น คือเรื่อง “เงิน”ในการขอซื้อที่ชาวบ้าน เพื่อขยายทางสาธารณะให้สะดวกแก่การเดินทางสัญจร โดยท่านเจ้าอาวาสวัดเรไร คือ พระมหากฤษณะ ตรุโณ ก็ได้ทำเอกสารไปยื่นให้กับทาง “สำนักงานกรุงเทพมหานคร”เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการติดต่อเจ้าของที่ดินเพื่อทำถนนเข้าวัดเรไร  แต่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการของสำนักงานกรุงเทพมหานคร


ดังนั้น จึงมีความพยายามของบุคคลหลายฝ่าย ที่จะรวมตัวและระดมทุนในการทำทางขยายถนน เพื่อสาธารณะประโยชน์ของคนส่วนรวม และเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานชาวชุมชนย่านวัดเรไร ตลิ่งชัน อีกทั้งยังมีชาวบ้านบางส่วนยอมเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ด้วยการยินดีขายที่ให้ในราคาถูก เพื่อให้ขยายทางสาธารณะไปยังวัดเรไร แต่เนื่องจากทางวัดเรไร ซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างขัดสนเรื่องเงิน จึงต้องการหาแนวร่วมอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อจะทำให้โครงการขยายทางสาธารณะสัมฤทธิ์ผลเร็วขึ้น เพราะแนวคิดนี้มีมานานตั้งแต่สมัยเจ้าอาวาส 2 รุ่นก่อน ก็ยังไม่สำเร็จเสียที

พระมหากฤษณะ ตรุโณ เจ้าอาวาสวัดเรไร

อย่างไรก็ตาม หากมีการขยายถนนเข้าวัดเรไร จะไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกต่อชาวบ้านชุมชนบริเวณโดยรอบเท่านั้น  แต่ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ในอนาคต เพราะวัดเรไร เป็นวัดเก่าแก่ สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เป็นวัดติดคลองชักพระ ทิวทัศน์สวยงาม สามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และการปลุกจิตเรื่องพระพุทธศาสนาให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งหลายสิ่งในบริเวณนี้ มีเรื่องราวที่น่าสนใจ อย่างเช่น โรงเรียนปิยะวิทยา ก็มีอาคารไม้เก่า ที่สร้างตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ยังคงสภาพรูปทรงของสถาปัตยกรรมรุ่นเก่า
สำหรับผู้มีจิตศรัทธา ต้องการร่วมทำบุญขยายทางเข้าวัดเรไร สามารถ สอบถามรายละเอียดได้ที่ พระมหากฤษณะ ตรุโณ เจ้าอาวาสวัดเรไร โทร.089-611-2099,086-559-2106