TCELS ปั้น Startup ด้านการแพทย์และสุขภาพ

นางวิภาดา พรหมมาณพ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS)

TCELS ปั้น Startup ด้านการแพทย์และสุขภาพผ่านโครงการ Thailand Startup for Life Sciences 2019 พร้อมขยายธุรกิจสู่สากล

Advertisement

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผลักดัน Startup ไทยด้านการแพทย์และสุขภาพ ก้าวสู่ตลาดสากล เพื่อตอบรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น Thailand Medical Hub พร้อมผลักดันผู้เข้าร่วมโครงการไปสู่เวที Pitching ระดับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสให้ได้เข้าถึงแหล่งทุนในการขยายธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น

นางวิภาดา พรหมมาณพ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) เปิดเผยว่า ทีเซลส์ ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมในการสนับสนุนและส่งเสริม Startup ภายใต้โครงการ Thailand Startup for Life Sciences ตั้งแต่ปี 2560 มีผู้ประกอบการรายใหม่ด้านการแพทย์และสุขภาพเข้าร่วมโครงการมาแล้วกว่า 50 ราย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้แล้วประมาณ 100 ล้านบาท

ในปี 2562 ทีเซลล์ได้พัฒนากิจกรรม TCELS Mentoring Program..Journey to Success ที่ต่อยอดมาจากกิจกรรมที่ผ่านมา 3 ปี เพื่อเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่บริษัท Startup สาย Deep Tech ด้านการแพทย์และสุขภาพ ในลักษณะอบรมเชิงปฏิบัติการและให้คำปรึกษาแบบ 1:1 โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ Startup ดาวรุ่งที่ผ่านการอบรมพัฒนาแผนธุรกิจมาแล้ว ให้มีนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ มีมาตรฐานระดับสากล มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ โดยได้ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมิถุนายน 2562 มีทีม Startup ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 14 ทีม ทุกทีมได้มีการพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจ และมีเพียง 5 ทีม ได้รับการคัดเลือกผ่านการ Pitching เพื่อรับรางวัลสนับสนุนการออก Road show และการ Pitching ในเวทีสากล ทีมละ 50,000 บาท โดยทีมที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1. บริษัท นาวิสพลัส จำกัด ผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์ Slimming gelly นวัตกรรมเสริมอาหาร ควบคุมน้ำหนักประสิทธิภาพสูง
2. บริษัท นิว เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด ผลิตภัณฑ์ กล่องบรรจุชิ้นเนื้อทางศัลยกรรม เพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคมะเร็ง ภายใต้แบรนด์ Pathum Raksa
3. บริษัท เฟมเม เวิร์ค จำกัด ผลิตภัณฑ์ Never Ever Falls นวัตกรรมแผ่นกันตกเตียงสำหรับผู้ป่วย ประมวลผลด้วยระบบ AI
4. บริษัท อัยย์ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผลิตภัณฑ์ Home spa ช่วยผ่อนคลายความเครียด ลดภาวะ Office syndrome
5. ทีม รีแฮป แฮปปี้ วอร์ก ผู้คิดค้นเครื่องมือแพทย์แบบ wearable ที่ช่วยในการเดินของผู้ป่วย Parkinson

ทั้งนี้ ทีเซลส์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการให้เติบโตก้าวไกลสู่สากลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่ผลักดันและส่งเสริมศักยภาพ Startup ไทยสู่เวทีโลก โดยทีเซลส์ได้ขยายแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง มีความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งนักลงทุนต่างๆ ในการบ่มเพาะ และพัฒนากลไกต่างๆ เพื่อให้ Startup สามารถก้าวผ่านจุดเริ่มต้น และระยะกลาง ไปสู่การขยายตลาดได้อย่างมั่นคง ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.tcels.or.th หรือสอบถามโทร. 02 644 5499 ต่อ 2